يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برسرمایه گذاری مستقیم خارجی با تکنیک QFD

شناسایی-واولویت-بندی-عوامل-موثر-برسرمایه-گذاری-مستقیم-خارجی-با-تکنیک-QFD
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانشجويان و دانش آموزان عزيز يک تحقیق آماده درباره شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برسرمایه گذاری مستقیم خارجی با تکنیک QFD در این لحظه برای دانلود قرار داده ایم که داراي اسلايد زيبا و با قابليت ويرايش نيز مي باشد اميدواريم بتوانيم با اين تحقیق آماده نياز شما پژوهشگران عزيز را برآورده ساخته باشيم به راحتي مي توانيد اين تحقیق اماده در قالب فایل پاورپوینت را از فروشگاه يکتا فايل دريافت نماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=5499

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده در مورد شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برسرمایه گذاری مستقیم خارجی با تکنیک QFD در قالب فايل پاورپوينت در اسلايد هاي زيبا و قابلیت ویرایش


دانشجويان و دانش آموزان عزيز يک تحقیق آماده درباره شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برسرمایه گذاری مستقیم خارجی با تکنیک QFD در این لحظه برای دانلود قرار داده ایم که داراي اسلايد زيبا و با قابليت ويرايش نيز مي باشد اميدواريم بتوانيم با اين تحقیق آماده نياز شما پژوهشگران عزيز را برآورده ساخته باشيم به راحتي مي توانيد اين تحقیق اماده در قالب فایل پاورپوینت را از سایت یکتا فایل دريافت نماييد

اطلاعات در مورد محصول دانلودی به شرح زير مي باشد :


عنوان تحقیق : شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برسرمایه گذاری مستقیم خارجی با تکنیک QFD
فرمت فايل :پاورپويت ppt ) PowerPoint )
قابليت اجرابا نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد اسلايد: 25

اسکرين شات صفحات و متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقیق به صورت زير است


عوامل موثر برسرمایه گذاری مستقیم خارجی
مقدمه
جذب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد بسوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بكار گرفته شود کشور ايران نيز براي رسيدن به رشد پايدار اقتصادي نيازمند حضور سرمايه گذارانخارجی در بخش هاي مختلف اقتصادي مي باشد، از این رو توجه كردن به استراتژی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران میتواند موجب شناسایی نقاطمرجعتاثیر گذار در انتخاب استراتژی های ورود به بازار ایران شده و گامهای موثرتری جهت جذب سرمایه گذاران خارجی برداشته شود.
عدالت فام ، (1385)

سرمایه گذاری خارجی
به لحاظ نظری، همه اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی جوامع تلقی می کنند. استفاده از امکانات سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق به کارگیری مطلوب منابع تولید از مهمترین عوامل نیل به پیشرفت اقتصادی جوامع به حساب می آید. بدیهی است که تامین مالی تشکیل سرمایه داخلی از طرق مختلف همچون استفاده از پس انداز داخلی، بدهی خارجی و جذب سرمایه گذاری امکان پذیر است. جوامعی که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نباشند، توسل به سرمایه های خارجی را از ضروریات توسعه اقتصادی تلقی خواهند کرد.
تعریف سرمایه گذاری خارجی:
سرمایه گذاری خارجی به انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تاسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم و یا غیر مستقیم در عواید آن گویند.
پارسا منش ، مهرداد، (1388)

سرمایه گذاری مستقیم خارجی
نوعي از سرمايه گذاري خصوصي است كه در آن عنصر كنترل بر سرمايه برجسته و اساسي است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی حکایت از رابطه دائم میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر، به ویژه فرصتی برای نفوذ واقعی بر اقدامات کشور میزبان توسط سرمایه گذار دارد‎. در تعاريف بانك جهانيو صندوق بين المللي پول ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي نوعي از سرمايه گذاري خصوصي است كه با هدف حفظ كنترل بر سرمايه، حداقل ١٠ درصد سهام داراي حق راي را در يك شركت خارجي بدست آورد. منظور از سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مشاركت مستقيم خارجي در سرمايه سهمي (سرمايه ثبت شده) شركتهاي ايراني است.
پارسا منش ، مهرداد، (1388)،

از عوامل موثري كه سرمايه گذاران براي انتقال سرمايه هاي خود مدنظر قرار مي دهند، كاركرداقتصادي دولت ميزبان است. كاركرد دولت در يك رشته شاخصهاي اقتصادي همچون رشد، نرخ تورم، كسري يا مازاد بودجه دولت، سياستهاي پولي و مالي و اندازة بدهيهاي داخلي و خارجي آن كشور
نمود مي يابد.
راعی، تلنگی ، ( 1383)

امروزه منابع انساني و نيروي كار متخصص،ماهر و ارزان در كشورهاي رو به توسعه و تازه صنعتي شده، از عوامل مهّم جذب سرمايه خارجي به شمار مي رود. دسترسي به نيروي كار به معناي فراواني نيروي كار نيست، بلكه هزينة پايين نيروي كار در سنجش با بهره وري آن مورد نظر است . در ساية شرايط جهاني شدن و پيشرفتهاي تكنولوژيك و فشارهاي رقابتي ناشي از آزادسازي بازرگاني و و با پيچيده تر شدن مراحل توليد، در دسترس FDI بودن نيروي كار غير ماهر كه بازدهي كمتري دارد، مزيّت به شمار نمي رود، بلكه كشورها براي جلب
سرمايه هاي خارجي، بويژه به بخش صنعت، بايد به آموزش نيروي كار و بالا بردن مهارت كارگران بپردازند.
پوریان، (۱۳79)،

نيروي كار ماهر و توسعة منابع انساني: با پيچيد ه تر شدن فرايند توليد كالاها و خدمات در جهان، وجود نيروي كار غيرماهر ديگر مزيّتي به شمار نمي رود و كشورهايي در جذب سرمايه هاي خارجي موفق ترند كه از نيروي كار آموزش ديده برخوردار باشند.
اكبريان ، (1390)

با پيچيده تر شدن فرآيند توليد کالاها و خدمات در جهان، وجود نيروی کارغیرماهر دیگر مزیت به شمار نمی رود لذاکشورهايی در جذب FDI
موفق تر هستند که از نيروی کار آموزش ديده برخوردار باشند .

نجارزاده ، صباغ کرمانی ، شقاقی شهری ، (1384)

نيروي كار ماهر و توسعة منابع انساني: با پيچيد ه تر شدن فرايند توليد كالاها و خدمات در جهان، وجود نيروي كار غيرماهر ديگر مزيّتي به شمار نمي رود و كشورهايي در جذب سرمايه هاي خارجي موفق ترند كه از نيروي كار آموزش ديده برخوردار باشند.
اكبريان ، (1390)

درجة باز بودن اقتصاد هر كشور، بيانگر حجم مبادلات آن با ديگر كشورها است و با نسبت مجموع صادرات و واردات يك كشور به توليد ناخالص داخلي مشخّص مي شود.
اقتصاد باز در سنجش با اقتصاد بسته، شكنندگي كمتري در برابراُفت و خيزهاي خارجي دارد زيرا قدرت بازپرداخت بدهيهاي خارجي يك كشور بستگي به توانايي آن كشور در ايجاد درآمدهاي خارجي دارد .
عدالت فام ، (1385)
Agi omirgianakis ,g,asteriou,d,and papathoma,2006,

درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازي اقتصادي، اندازه بازار كشور ميزبان، كاركرد اقتصادي كشور، توانايي صنعتي و تكنولوژيك و شرايط ارتباطي و زيربنايي، از عوامل تعيين كننده مكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي است .
اكبريان ، (1390)

منابع :
پارسا منش ، مهرداد، (1388)، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران .
پوریان ، حیدر ، (۱۳79)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران ، رفتار ، موانع و راهکارها ، موسسه مطالعات و پژو هش های بازرگانی .
راعی ، رضا ، تلنگی ، احمد ، ( 1383) ،مدیریت سر مایه گذاری پیشرفته ، انتشارات سمت
عدالت فام ، معصومه ، (1385) ، تبیین عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد ، مدیریت وحسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

مزینی ، امیر حسین ، (1389)، بازشناسی عوامل موثر برجریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،پژوهشنامه اقتصادی ، ویژه نامه بازار سرمایه ، شماره هفتم .
اکبریان، رضا، (۱۳90)،جذب سرمایه گذاری خارجی، پژوهشنامه اقتصادی .
گسکری ، ریحانه ، قنبری ، حسنعلی ، اقبالی ، علیرضا،( 1390) ،
پژوهشنامه اقتصادی
نجارزاده ، رضا ، صباغ کرمانی ، مجید ، شقاقی شهری ، وحید ،(1384) ، تخمین تابع عرضهسرمایه گذاری های مستقیم خارجی در کشورهایعضو سازمان کنفرانس اسلامی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،
شماره 35.

سيستم پرداخت و دانلود سایت یکتا فایل بصورت خودکار عمل مي کند بلافاصله بعد حمایت از ما لينک دانلود فايل دانلودی شده نمايش داده مي شود که در اين صورت با خيال راحت مي توانيد فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد
عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در موردشناسایی واولویت بندی عوامل موثر برسرمایه گذاریمستقیم خارجی با تکنیک QFD داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برسرمایه گذاری مستقیم خارجی با تکنیک QFD بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پريدخت شهرزاد - 1398/3/25 (2:27)
درود و عرض ادب، بنده دنبال اين فايل بود و در سايت شما دانلود کردم ممنون از مطالب خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید