يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده درباره فناوري آموزشي در کتب درسي فناوري آموزشي

تحقيق-آماده-درباره-فناوري-آموزشي-در-کتب-درسي-فناوري-آموزشي
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک تحقيق آماده درباره فناوري آموزشي در کتب درسي فناوري آموزشي تحليلي از محتواي کتب درسي فناوري آموزشي دکتر سيد حسن مرتضوي نصيري قرار داديم اميدواريم مورد رضايت شما عزيزان واقع شده باشد اين فايل مورد نياز پروهشگران دانشجويان و دانش آموزان مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=6369

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده درباره فناوري آموزشي در کتب درسي فناوري آموزشي تحليلي از محتواي کتب درسي فناوري آموزشي دکتر سيد حسن مرتضوي نصيري در قالب فرمت فايل ورد با قابليت ويرايش


امروز براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک تحقيق آماده درباره فناوري آموزشي در کتب درسي فناوري آموزشي تحليلي از محتواي کتب درسي فناوري آموزشي دکتر سيد حسن مرتضوي نصيري قرار داديم اميدواريم مورد رضايت شما عزيزان واقع شده باشد اين فايل مورد نياز پروهشگران دانشجويان و دانش آموزان مي باشد

مشخصات فايل دانلود تحقيق آماده در مورد فناوري آموزشي در کتب درسي فناوري آموزشي تحليلي از محتواي کتب درسي فناوري آموزشي دکتر سيد حسن مرتضوي نصيري بصورت زير مي باشد


عنوان: فناوري آموزشي در کتب درسي فناوري آموزشي تحليلي از محتواي کتب درسي فناوري آموزشي دکتر سيد حسن مرتضوي نصيري
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 35
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن

بخشي کوتاه از متن اين مقاله در زير آورده شده است :


چکيده
سوالي که بسياري از اوقات ذهن ما را به خود مشغول داشته، اين است که چقدر آنچه را مي دانيم در عمل به کار مي بنديم. نويسندگان و خوانندگان کتاب هاي درسي فناوري آموزشي نيز با اين سوال روبرو هستند. در اين پژوهش با انتخاب 9 کتاب درسي دانشگاه در اين رشته به عنوان نمونه هدف مند و با استفاده از روش تحليل محتوا و نيز تحليل همخواني سعي شده است به سوال فوق پاسخ داده شود. در واقع هدف اين بوده است که معلوم شود چه مفاهيم و عناصري از فناوري آموزشي در اين کتاب ها رعايت شده است و آيا رعايت يا عدم رعايت آنها با متغيرهايي چون جنسيت نويسنده، تعداد نويسندگان، نوع ناشر، نوبت و تيراژ چاپ همخواني دارد يا نه. عناصر مورد توجه به عنوان واحدهاي تحليل در 6 دسته طبقه بندي شد. پس از بررسي کتاب ها و صفحه هاي نمونه، داده هاي مربوط استخراج و سپس وارد رايانه شد. نتايج به تفصيل در متن مقاله شرح داده شده است. نتايج اجمالا ً حکايت از آن دارد که عناصر يا ويژگي هاي مربوط به دو طبقه سبک نگارش و اصول آموزش و يادگيري در کتاب هاي درسي فناوري آموزشي حضور پر رنگ تري داشته اند که از نقاط قوت اين کتاب ها تلقي مي شود.عناصر مربوط به طراحي آموزشي کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، طوري که در اغلب کتب مورد مطالعه ويژگي هاي مربوط بدان غايب بوده است. به رغم اينکه طراحي پيام ها و کاربرد مواد ديداري مي تواند بيش از پيش از توانمندي هاي فناوري هاي نوين بهره مند شود، اما ويژگي ها و عناصر آن در کتب فناوري آموزشي حضور چشمگيري نداشته است. اگرچه نويسندگان تلاش در خوري را براي ساده و ملموس ساختن مطالب به عمل آورده اند، اما نياز به تدارک ديدن تجربيات متنوعي از يادگيري در کتب درسي که بتواند مخاطب را به فعاليت و مشارکت فراخواند، بيش از پيش حس مي شود. ويژگي هاي کالبدي کتاب از جمله مقولاتي بوده است که آنها را در اين گونه کتاب ها کمتر از بقيه ويژگي ها مي توان سراغ گرفت.
کليد واژه ها: تحليل محتوا، فناوري آموزشي، کتب درسي، تحليل همخواني، طراحي آموزشي، پيام

مقدمه
با وجود اينکه واژگاني چون فن و فناوري آموزشي در ذهن بسياري از شنوندگان ناآشناي آن پژواکي از افزارها و سخت افزارها را به همراه دارد ، اما نيک مي دانيم که فوت و فن آموزش فراتر و فراگيرتر از آن است. خوشبختانه در برهه اي به سر مي بريم که در پي تحمل سختي هاي بسيار براي کاستن از کاستي ها، اکنون بشر گونه اي بس شگرف از فناوري، يعني فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات را در عرصه هاي مختلف به کار گرفته است. در اين ميان آموزش و فناوري آموزشي نيز از مواهب آن بي بهره نمانده است. پيداست که اين هردو مي توانند در کمک و ياري به يکديگر بسيار موثر باشند، اما اگر هرگزفراموش نکنيم که هيچيک از اين دو جاي يکديگر را نمي گيرند و عرصه را بر ساير عناصر تنگ نمي کنند، بلکه مي توانند به ترقي و تعالي همديگر کمک کنند.
کتاب درسي يکي از همين عناصر و کانون توجه ما در اين گفتار است. تصور اينکه افزارهاي الکترونيک امروزي بتواند جاي آن را اشغال کند، تصوري دور از واقعيت است. البته همان طور که يکي از پژوهشگران گفته است شايد در برخي موارد نيز پافشاري بيش اندازه بر اين ادعا که رايانه يا کتاب الکترونيک جاي کتاب درسي را خواهد گرفت از سويي ناشي از منفعت طلبي صاحبان اين صنايع است و از سويي هم شيفتگي هايي را به دنبال دارد که موجب اتلاف منابع مالي است.(گري چاپمن ، 1998)
شيفتگي در مقابل دعاوي بسيار زيبا همچون انطباق نشر الکترونيک با سياست هاي حفظ محيط زيست، صرفه جويي در مصرف ميليون ها تن کاغذ و در نتيجه نجات جنگل ها دامنگير دست اندرکاران مدارس هم شده است (توماس ويلسون، 2004).
اما مقصود اين گفتار اين نيست که ثابت کند، کتاب ماندگار است، بلکه مقصود بيشتر گوشزد کردن اين نکته است که تبلور يافتن دانش در کنش و رفتار که در نزد همه اقوام و فرهنگ ها مورد تاييد است، بيش از سخن و سخنراني موثر و کارگر مي افتد. براي ما که داعيه فناوري آموزشي را داريم بهترين جا براي نشان دادن الگوي کاربردي آن همانا ساعات کلاس و صفحات کتاب و صحنه هاي برنامه هاي آموزشي و درسي ماست و اکنون با برخورداري از امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات بهتر و آسانتر مي توان به اين مهم جامه عمل پوشاند. در اين گفتار سعي بر آن است آينه اي فراهم شود تا از چگونگي تبلوردانش خود در گوشه اي از عمل خويش با خبر شويم، نه چيزي بيشتر نه کمتر. براي اين منظور ناگزير بايستي به تحليل محتوا پرداخت.
با وجود اينکه تحليل محتوا روشي ديرآشنا است، اما کمتر آن را در عرصه بررسي کتب درسي دانشگاهي به کار گرفته ايم و در زمينه کتب درسي فناوري آموزشي شايد نتوان نمونه اي براي آن سراغ گرفت. اين موضوع صرفاً به کتاب هاي فارسي هم منحصر نمي شود، بلکه با جستجوي مختصري در اينترنت مي توان مشاهده کرد که تحليل محتوا در اين عرصه در دسترس نيست. با اين حال کساني به ارايه پيشنهاد هايي در زمينه تحليل محتواي کتب درسي پرداخته اند. به عنوان نمونه براون پيشنهاد کرده است که در بررسي متون درسي سه طبقه يا مقوله مورد توجه قرار گيرد که عبارت اند از نظام کتاب (شامل ويژگي هاي کالبدي و مواد همراهي کننده نظير راهنما، آزمون و نوارهاي ديداري- شنيداري)، درسها يا آموختني هاي آن( شامل تجربيات يادگيري، تنوع و سودمندي آنها) و بالاخره ويژگي هاي فوق العاده شامل طرح جداگانه نکات برجسته، پيش سازمان دهنده ها و استفاده از ساير مواد ديداري. وي براي اندازه گيري اين عناصر فرم خاصي را تهيه کرده است. (جيمز براون، 1994)
آنچه در اين پژوهش مبناي تصميم گيري و عمل بوده است يکي مفاهيم و اصول آموخته شده فناوري آموزشي بوده است و ديگري نکات مورد توجه در تحليل محتوا. در اين بخش بيشتر از آثار لورنس باردن و جک فرانکل و نورمن والن بهره گرفته شده است.
هدف
به عبارتي فني تر هدف پژوهشي اين مقاله در وهله نخست اين است که با تحليل محتواي برخي از کتب درسي دانشگاهي فناوري آموزشي به تعيين اين موضوع بپردازد که چه مفاهيم و عناصري از فناوري آموزشي در کتب درسي همين قلمرو تبلور يافته است و چه مفاهيم و عناصري غايب است. اين عناصر در 6 طبقه زير دسته بندي شده است:
1- طراحي آموزشي2- طراحي پيام ها و کاربرد مواد ديداري3- سبک نگارش و ارايه4- تنوع تجربيات يادگيري5- ويژگي هاي کالبدي6- اصول آموزش و يادگيري
در وهله دوم هدف اين است که با استفاده از تحليل همخواني مشخص شود که آيا بين حضور و غياب اين مفاهيم و عناصر و متغيرهايي همچون جنسيت نويسنده، تعداد نويسندگان(همکاري)، نوبت چاپ، تيراژ و نوع ناشر(دانشگاهي يا خصوصي) رابطه و همخواني برقرار است يا نه.
روش
از لابه لاي آنچه تا اينجا گفته شد پيداست که روش تحقيق مورد استفاده در سطح اول، تحليل محتوا است. البته تحليلي از نوع بررسي حضور يا غياب ويژگي هاي مورد مطالعه. در سطح دوم که به بررسي رابطه بين متغير ها مي پردازد روش تحقيق، همخواني است که با استفاده از تکنيک آماري مجذور خي، توافق يا همخواني بين متغيرها مورد بررسي قرار مي گيرد.
جمعيت و نمونه
جمعيت در اين تحقيق عبارت بوده است از کتب درسي دانشگاهي که در باره فناوري آموزشي به زبان فارسي به رشته تحرير درآمده و اکنون در دانشگاه ها تدريس مي شود. بنابر اين کتب ترجمه شده مد نظر نبوده است. از بين اين کتب، کتاب هايي که مستقيما به معرفي و بحث در باره فناوري آموزشي پرداخته بودند به عنوان نمونه هدف مند انتخاب شد که در تحليل محتوا پيکره تحليل را تشکيل مي دهد. فهرست اين کتاب ها در جدول 1 ديده مي شود. براي مطالعه عناصر يا واحدهايي از تحليل که بررسي کل يک کتاب لازم بوده (مثل عناصر طبقه اول يعني طراحي آموزشي) لاجرم نيازي به نمونه گيري از صفحات نبوده است.
اما در مواردي که اندازه گيري و تحليل ماهيتاً مستلزم شمارش موارد بسيار زيادي بوده و اين کار از حيث زماني عملا ناممکن مي نموده است، نمونه گيري از صفحات کتاب ها ضرورت پيدا کرده است. اين نمونه گيري با رعايت تخصيص متناسب بر اساس حجم کتاب و با استفاده از نمونه گيري تصادفي با کمک رايانه انجام شده است.

براي شما دوست عزيز پيشنهاد داده مي شود تا اين تحقيق را از وبسايت يکتا فايل دانلود فرماييد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد مي توانيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد
برای دانلود تحقيق آماده درباره فناوري آموزشي در کتب درسي فناوري آموزشي بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید