يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده در مورد كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال

تحقيق-آماده-در-مورد-كولر-گازي-و-يا-پمپ-گرما-از-نوع-اتاقي-بدون-كانال
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه يکتا فايل خريداري فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=4239

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

سيستم پرداخت يکتا فايل به صورتي است که بعد حمایت از ما بلافاصله لينک دانلود فايل دانلودی شده نمايش داده مي شود که در اين صورت مي توانيد با خيال راحت فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

توضيحات در مورد فايل كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال به شرح زير مي باشد


عنوان : كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 80

متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق به صورت زير است


آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.
همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

كميسيون استاندارد” كولر گازي و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و/ يا سرد و گرم) – روش هاي آزمون تعيين مقادير عملكرد“

پيش گفتار

استاندارد "كولر گازي و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد وگرم) – روشهاي آزمون تعيين مقادير عملكرد" كه بوسيله كميسيون مربوطه تهيه و تدوين شده و در دوازدهمين كميته ملي استاندارد مكانيك وخودرو مورخ 19/12/80 مورد تأييد قرار گرفته، اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود.
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود. لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :
ISO 5151 – 1994 :
Non – ducted air conditioners and heat pumps – Testing and rating for performance
JIS C 9612-1999:
Room air conditioners
ANSI / ASHRAE 16-1988 :
Method of testing for rating room air conditioners & packaged thermal air conditioners

فهرست مندرجات

پيش گفتار
هدف و دامنه كاربرد
مراجع الزامي
اصطلاحات و تعاريف
آزمون هاي سرمايش
آزمون هاي گرمايش
روش هاي آزمون و عدم قطعيت اندازه گيري ها
نتايج آزمون
مقررات نشانه گذاري
اعلام مقادير
پيوست ها :
پيوست الف – روش اجراي آزمون ها (الزامي)
پيوست ب – آزمون تعيين ظرفيت با استفاده از روش گرماسنجي (الزامي)
پيوست پ – محاسبات ظرفيت هاي گرمايش و سرمايش (الزامي)
پيوست ت – وسايل اندازه گيري (جهت اطلاع)
پيوست ث – روش هاي اندازه گيري مقدار گذر هوا (جهت اطلاع)
پيوست ج – روش آزمون تعيين ظرفيت با استفاده از آنتالپي هوا در سمت
بيروني گرماسنج (جهت اطلاع)
پيوست چ – فهرستي از نمادهاي مورد استفاده در پيوست ها (جهت اطلاع)

كولر گازي و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد و گرم ) ـ روش هاي آزمون تعيين مقادير عملكرد
1هدف و دامنه كاربرد
1-1 هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين شرايط استاندارد و روش هاي آزمون براي تعيين مقادير مختلف عملكرد كولرهاي گازي اتاقي سرد و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي سرد و گرم يكپارچه (مجموعه يكپارچه مستقل ) و دو تكه (مجموعه اي در دو محفظه جداگانه ) بدون كانال و با چگالنده هاي هوا – خنك و آب – خنك و پمپ هاي گرما با چگالنده هاي هوا – خنك مي باشد. اين استاندارد محدود به سيستمهائي است كه شامل يك مدار تبريد منفرد بوده و داراي يك تبخير كننده و يك چگالنده مي باشد. همچنين اينگونه دستگاه ها علاوه بر سرمايش و گرمايش محيط وظيفه به گردش در آوردن هوا و حذف گرد و غبار را بگونه اي كه شرايط آسايش و راحتي در اتاق فراهم شود به عهده دارند.
يادآوري – در اين استاندارد از واژه هاي”كولر“ و ”پمپ گرما“ بجاي عبارت “كولر گازي و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد و گرم) “استفاده مي شود. همچنين در مواردي بجاي هر يك از دو واژه مزبور واژه “دستگاه” نيز به كار گرفته شده است.
1-2اين استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد :
الف – پمپ هاي گرما با منبع تأمين گرما از آب
ب – كولر و پمپ گرماي چند تكه
يادآوري – منظور از كولرهاي چند تكه، كولرهايي است كه داراي دو يا چند واحد اتاقي مي باشند كه متصل به يك واحد بيروني باشد.
پ – كولرهايي كه براي استفاده با كانال الحاقي طراحي شده اند.(استاندارد ملي در دست تدوين است)
ت – كولرهاي قابل حمل (غير پنجره اي )
1-3 بند 4 اين استاندارد شرايط آزمون و تعيين مقادير عملكرد، كولرهاي گازي و پمپ هاي گرما را وقتي براي سرمايش بكار مي روند، پوشش مي دهد.
1-4 بند 5 اين استاندارد شرايط آزمون و تعيين مقادير عملكرد پمپ هاي گرما را وقتي براي گرمايش بكار مي روند، پوشش مي دهد، منظور از گرمايش ممكن است مدار تبريد پمپ گرما يا مقاومت الكتريكي باشد.
1-5 اين استاندارد مشتمل بر پيوست هاي زير مي باشد :
پيوست الف : روشهاي اجراي آزمون ها (الزامي)
پيوست ب – آزمون تعيين ظرفيت با استفاده از روش گرماسنجي (الزامي)
پيوست پ – محاسبات ظرفيت هاي گرمايش و سرمايش (الزامي)
پيوست ت – وسايل اندازه گيري (جهت اطلاع)
پيوست ث – روشهاي اندازه گيري مقدار گذر هوا (جهت اطلاع)
پيوست ج – روش آزمون تعيين ظرفيت با استفاده ازآنتالپي هوا در سمت اتاقي گرماسنج (جهت اطلاع)
پيوست چ – فهرستي از نمادهاي مورد استفاده در پيوست ها (جهت اطلاع)
2مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. به اين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. با اين وجود بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.
استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :
ISO 817 : Refrigerants – Number Designation
3اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار مي رود :
3-1 كولر گازي از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد و گرم)
عبارت است از :
الف – يك مجموعة مستقل و محصوري كه بمنظور نصب در پنجره و يا ديوار طراحي و مونتاژ شده است.
ب – يك مجموعه (مجموعه ها) مستقل دو قسمتي است كه قسمتي از آن در پنجره، ديوار يا روي سقف و قسمت ديگر آن در فضاي بيرون نصب مي شود.
اين دستگاه عمدتاً بمنظور تحويل آزاد (بدون كانال) هواي تهويه شده به يك فضاي بسته، اتاق يا ناحيه (فضاي مورد نظر) طراحي شده است، و شامل يك منبع سرمايش براي ايجاد سرما و رطوبت گيري بوده و نيز مي تواند شامل وسايلي براي ايجاد گرما (بجز پمپ گرما)، به گردش درآوردن و پالايش هوا باشد. همچنين اين دستگاه مي تواند شامل وسايلي براي ايجاد گرما، رطوبت زني، تهويه يا تخليه هوا باشد و بگونه اي ساخته شود كه بيش از يك مجموعه باشد و از مجموعه هاي مجزا تشكيل شده باشد (سيستم دو يا چند تكه)، اين مجموعه هاي مجزا بايد بگونه‌اي طراحي شوند كه با يكديگر مورد استفاده قرار گيرند و مقررات ارائه شده در اين استاندارد براي تعيين ظرفيت براساس كل مجموعه بصورت سوار شده است.
3-2 پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد و گرم)
عبارت است از :
الف – يك مجموعة مستقل و محصوري كه بمنظور نصب در پنجره يا ديوار طراحي و مونتاژ شده است.
ب – يك مجموعه (مجموعه ها) مستقل دو قسمتي است كه قسمتي از آن در پنجره، ديوار يا روي سقف و قسمت ديگر آن در فضاي بيرون نصب مي شود.
اين دستگاه عمدتاً بمنظور تحويل آزاد (بدون كانال) هواي تهويه شده به يك فضاي بسته، اتاق يا ناحيه (فضاي مورد نظر) طراحي شده است و وظيفه آن تأمين سرمايش و گرمايش در فصول موردنظر مي باشد.
چنانچه وظيفه سرمايش و رطوبت گيري از اين دستگاه مورد نظر باشد، پمپ گرما مي تواند
بگونه اي ساخته شود كه گرما را از فضاي تهويه شده گرفته و به بيرون هدايت كند.
3-3هواي متعارف
هواي متعارف داراي مشخصات زير است :
دماي حباب خشك هوا 20 درجه سلسيوس ؛
فشار جو 325/101 كيلو پاسكال ؛
چگالي جرمي 204/1 كيلوگرم بر مترمكعب.
3-4گرماسنج
دستگاهي است كه براي آزمون تعيين ظرفيت كولر و / يا پمپ گرما مورد نياز است و شامل سمت اتاقي و سمت بيروني است. در اين دستگاه وسايل اندازه گيري و لوازمي تعبيه شده است كه با استفاده از آنها و ايجاد شرايط تعريف شده در هر دو سمت مي توان ظرفيت سرمايش و ظرفيت گرمايش دستگاه مورد آزمون را بدست آورد.
يادآوري– با توجه به شكل (1) كه مقدار گذر هواي عبوري از دو سمت اتاقي و بيروني كولر به نمايش گذاشته شده است تعاريف بندهاي 3-5 تا 3-14 را درنظر بگيريد. لازم به ذكر است كه منظور از سمت اتاقي گرماسنج سمتي است كه هواي تهويه شده در آن تأمين مي گردد و منظور از سمت بيروني گرماسنج سمتي است كه شرايط محيط خارج را فراهم مي كند.
3-5مقدار گذر هواي خارج شده از سمت اتاقي كولر
مقدار گذر هوايي كه از خروجي سمت اتاقي كولر و / يا پمپ گرما به فضاي تهويه شده رانده مي شود. (به شكل (1) رجوع شود).
3-6مقدار گذر هواي وارد شده به سمت اتاقي
مقدار گذر هوايي كه از فضاي تهويه شده به ورودي سمت اتاقي كولر و / يا پمپ گرما واردمي شود. (به شكل (1) رجوع شود).
3-7مقدار گذر هواي تازه
مقدار گذر هوايي كه از سمت بيروني كولر و / يا پمپ گرما به آن وارد شده و پس از عبور از آن به فضاي تهويه شده فرستاده مي شود. (به شكل (1) رجوع شود).
3-8مقدار گذر هواي خارج شده از سمت بيروني
مقدار گذر هوايي كه از سمت بيروني كولر و / يا پمپ گرما از آن خارج مي شود. (به شكل (1) رجوع شود).
9-3مقدار گذر هواي وارد شده از سمت بيروني
مقدار گذر هوايي كه از سمت بيروني كولر و / يا پمپ گرما وارد آن مي شود. (به شكل (1) رجوع شود).
3-10مقدار گذر هواي تخليه
مقدار گذر هوايي كه از سمت اتاقي كولر و / يا پمپ گرما به سمت بيروني رانده مي شود. (به شكل (1) رجوع شود).
3-11مقدار گذر هواي نشتي
مقدار گذر هوايي كه از طريق كولر و / يا پمپ گرما بين دو سمت اتاقي و بيروني رد و بدل مي شود و مقدار آن به طرح ساختاري و فنآوري آب بندي بستگي دارد. (به شكل (1) رجوع شود).
3-12مقدار گذر هواي فرار نموده در سمت اتاقي
جريان هواي تهويه شده كه بطور مستقيم (بدون عبور از سمت اتاقي) در حد فاصل خروجي به ورودي سمت اتاقي كولر و / يا پمپ گرما در حركت است. (به شكل (1) رجوع شود).
3-13مقدار گذر هواي فرار نموده در سمت بيروني
جريان هواي تهويه شده كه بطور مستقيم (بدون عبور از سمت بيروني) در حد فاصل خروجي به ورودي سمت بيروني كولر و / يا پمپ گرما در حركت است. (به شكل (1) رجوع شود).
3-14مقدار گذر جريان از دريچه همسان كننده
مقدار گذر هواي عبوري از دريچه همسان كننده فشار هوا كه بر ديوار جدا كننده دو سمت دستگاه گرماسنج تعبيه شده است. (به شكل (1) رجوع شود).
3-15دماي حباب خشك
دماي هوايي كه توسط يك دماسنج با حس‌گر خشك (نظير حباب جيوه يك دماسنج جيوه اي) كه از پرتوهاي تابشي محافظت مي شود تعيين مي گردد.
3-16دماي حباب مرطوب
دماي هوايي كه توسط يك دماسنج با حس گر مرطوب (كه معمولاً توسط يك فتيله با آب مقطر مرطوب مي شود و سرعت هواي عبوري از روي آن نبايد كمتر از 5/3 متر برثانيه باشد) تعيين مي گردد.
دماي اندازه گيري شده متناسب با ميزان تبخير از حس گر مرطوب است.
3-17ظرفيت سرمايش كل
جمع مقادير گرماي محسوس و نهان مي باشد كه كولر و / يا پمپ گرما مي تواند در يك بازه زماني تعريف شده از يك فضاي تهويه شده جذب كند.
3-18ظرفيت گرمايش
مقدار گرمايي مي باشد كه پمپ گرما مي تواند در يك بازه زماني تعريف شده به يك فضاي تهويه شده اضافه كند.
3-19ظرفيت سرمايش نهان ؛ ظرفيت رطوبت گيري از اتاق
مقدار گرماي نهاني مي باشد كه كولر مي تواند در يك بازه زماني تعريف شده از يك فضاي تهويه شده جذب نمايد.
3-20ظرفيت سرمايش محسوس
مقدار گرماي محسوسي مي باشد كه كولر مي تواند در يك بازه زماني تعريف شده از يك فضاي تهويه شده جذب نمايد.
3-21نسبت گرماي محسوس
نسبت ظرفيت سرمايش محسوس به ظرفيت سرمايش كل مي باشد.
3-22ولتاژ (ولتاژهاي) اعلام شده
ولتاژ (ولتاژها) كه روي پلاك مشخصات كولر و / يا پمپ گرما درج مي شود.
3-23بسآمد (بسآمدهاي) اعلام شده
بسآمد (بسآمدها) كه برروي پلاك مشخصات كولر و / يا پمپ گرما درج مي شود.
3-24نسبت بازده انرژي EER
نسبت ظرفيت سرمايش كل به توان ورودي مؤثر در هر سري شرايط تعيين شده را بازده انرژي مي نامند.
(هنگاميكه مقدار EER بي بعد اعلام مي شود بايد دانست كه مقدار آن از نسبت وات برواتحاصل شده است.)
3-25ضريب عملكرد (گرمايش) (COP)
نسبت ظرفيت گرمايش به توان ورودي مؤثر در هر شرايط تعيين شده را ضريب عملكرد گويند.
3-26توان ورودي مؤثر (PE) (توان مصرفي مؤثر)
ميانگين توان مصرفي الكتريكي كولر و / يا پمپ گرما در فواصل زماني تعريف شده كه از دستگاههاي زير حاصل مي شود :
توان ورودي حاصل از كاركرد كمپرسور و هر توان ورودي كه صرف برفك زدايي مي شود، به غير ازگرم كن هاي الكتريكي كمكي كه براي عمل برفك زدايي مورداستفاده قرارنمي گيرد.
- توان ورودي كليه وسايل ايمني و كنترل دستگاه كولر و / يا پمپ گرما ؛
- توان ورودي وسايل واسطه انتقال حرارت در كولر (نظير بادزن، پمپ).
3-27توان ورودي كل (Pt) (توان مصرفي كل)
توان ورودي كه براي كاركرد كليه اجزاي الكتريكي كولر داده مي شود.
4آزمون هاي سرمايش
4-1تعيين مقادير ظرفيت هاي سرمايش
4-1-1شرايط عمومي
كليه دستگاه هايي كه در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار دارد بايد داراي ظرفيت هاي سرمايش و نسبت بازده انرژي (EER) باشد كه مطابق مقررات مندرج در اين استاندارد و شرايط مندرج در جدول شماره (1) تعيين ظرفيت شده است.
4-1-2 شرايط دما
4-1-2-1 شرايط آزموني كه در جدول شماره (1) ستونهاي 1T ، 2T و 3T تعريف شده است است بعنوان شرايط استاندارد تعيين ظرفيت درنظر گرفته مي شود.
4-1-2-2دستگاه هايي كه فقط براي استفاده در مناطق معتدل1 مشابه شرايط جدول شماره‌(1) ستون1T ، ساخته شده است بايد داراي پلاك مشخصاتي باشد كه نشان دهد ظرفيت هاي مندرج بر روي آنها در شرايط مشخص فوق بدست آمده است و دستگاه از نوع (1T) (شرايط معتدل) شناخته مي شود.
4-1-2-3دستگاه هايي كه فقط براي استفاده در مناطق خنك مشابه شرايط جدول شماره (1) ستون 2T، ساخته شده است بايد داراي پلاك مشخصاتي باشد كه نشان دهد ظرفيت هاي مندرج برروي آنها در شرايط فوق بدست آمده است و دستگاه از نوع (2T) (شرايط خنك) شناخته ميشود.

شكل شماره 1- ارايه تعاريف بندهاي (3-5) تا (3-14) در نمودار مقدار گذر هوا

4-1-2-4دستگاه هايي كه فقط براي استفاده در مناطق گرم مشابه شرايط جدول شماره (1) ستون 3T، ساخته شده است بايد داراي پلاك مشخصاتي باشد كه نشان دهد ظرفيت هاي مندرج برروي آنها در شرايط فوق بدست آمده است و بعنوان دستگاه از نوع (3T) (شرايط گرم) شناخته مي شود.
4-1-2-5دستگاه هايي كه براي استفاده در مناطقي بيشتر از يكي از انواع اقليمي كه درجدول شماره (1)، ستونهاي 1T ، 2T و 3T تعريف شده است ساخته مي شود بايد داراي پلاك مشخصاتي باشد كه نشان دهد ظرفيت هاي مندرج برروي آنها در چه شرايط و با چه آزموني بدست آمده است.
4-1-3شرايط مقدار گذر هوا
هنگام تعيين مقادير گذر هوا بمنظور تعيين ظرفيت كولر، آزمونها بايد در شرايط استاندارد (به جدول شماره (1) رجوع شود) و با فشار ايستايي صفر در خروجي هواي دستگاه ودر شرايطي كه سيستم تبريد در حال كار مي باشد و فرآيند چگالش (بخار آب روي كويل ) به حالت تعادل رسيده است انجام گيرد. كليه مقادير گذر هوا بايد برحسب متر مكعب بر ثانيه هواي متعارف، موصوف در بند 3-3 بيان شود.
4-1-4شرايط آزمون
4-1-4پيش شرط ها : الف – براي تعيين ظرفيت كولر در صورتيكه از روش گرماسنجي استفاده مي شود بايد دو روش بطور همزمان براي اندازه گيري ظرفيت استفاده شود. يك روش ظرفيت كولر را در سمت اتاقي گرماسنج و روش ديگر ظرفيت كولر را در سمت بيروني گرماسنج تعيين مي كند. براي اينكه دو آزمون همزمان، معتبر باشد و مورد قبول واقع شود اين دو بايد در محدوده چهار درصد مقدار بدست آمده در سمت اتاقي گرماسنج باشد. در مورد كولرهاي بدون كانال كه داراي چگالنده آب خنك مي باشد، مقدار گرمايي كه به آب خنك كننده منتقل مي شود به جاي مقدار بدست آمده در سمت بيروني گرماسنج ملاك عمل ميباشد.

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود تحقيق آماده در مورد كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید