دانلود مجموعه مقالات مديريت پروژه

دانلود-مجموعه-مقالات-مديريت-پروژه
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز در اين پست براي شما پژوهشگران گرامي يک مجموعه مقالات مديريت پروژه را آماده دانلود قرار داده ايم

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3826

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود مجموعه مقالات مديريت پروژه

امروز در اين پست براي شما پژوهشگران گرامي يک مجموعه مقالات مديريت پروژه را آماده دانلود قرار داده ايم

کتاب هاي که در مجموعه جاي گرفته اند بصورت زير است

ساخت ناب
مديريت پروژه  sciene direct
اختيارات 2.4 ORGANIZATIONAL SYSTEMS
پرسشنامه  هوش هيجاني
ساختار سازمان
مديريت تدارک

پياده سازي اين تفکر در صنعت ه نوز چالش برانگيز است. از طرف ديگردر بسياري از منابع، ادعا شده  است که  با موفقيت ساخت ناب در ساخت استفاده  شده  است.
هسته  اصلي ساخت ناب حذف يا کاهش اتلاف يا ضايعات است. پژوهشگران مصريAziz وHafez  در مقاله  خود در سال2013، صنعت ساخت از تاخير و هزينه  بيشتر از بودجه  پيشبيني شده  رنج ميبرند. همچنين طبق اذعان اين پژوه شگراندر 40 سال اخير با وجود پيشرفت تکنولوژي از کارايي صنعت ساخت کاسته  شده  است. از جمله  در آمريکا و ژاپن حدود 30درصد کاه ش بهره وري مشاهده  ميشود.
طبق اظهار انستيتوي ساخت ناب در توليد کارخانه اي 12 درصد اتلاف و 88 درصد زمان مولد است، اما در صنعت ساخت57 درصد اتلاف و 43 درصد زمان مولد است. تحقيقات انجام شده  )مجله  مديريت پروژه  سال 2003(، در انگلستان 30درصد از کاره ا در ساخت کاره اي مجدد، بهره وري کارگران 40 تا 60 درصد و 10 درصد اتلاف مصالح است. مشابه  همينگزارش در استراليا است که  50 درصد هزينه  بيشتر از هزينه  پيشبيني شده  به  دليل کاره اي مجدد است.

و ... براي مطالعه کامل فايل را دانلود فرماييد

براي شما پژوهشگر عزيز پيشنهاد دانلود مجموعه مقالات مديريت پروژه داده مي شود

برای دریافت ( دانلود مجموعه مقالات مديريت پروژه ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید