يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

محاسن و معايب آيين دادرسي اطفال در قانون 1387

محاسن-و-معايب-آيين-دادرسي-اطفال-در-قانون-1387
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانشجويان و دانش پژوهان عزيز امروز براي شما يک پايان نامه اماده درباره محاسن و معايب آيين دادرسي اطفال در قانون 1387 آماده دانلود قرار داديم که با قيمت اندک مي توانيد خريداري فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=4940

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد محاسن و معايب آيين دادرسي اطفال در قانون 1387در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


دانشجويان و دانش پژوهان عزيز امروز براي شما يک پايان نامه اماده درباره محاسن و معايب آيين دادرسي اطفال در قانون 1387 آماده دانلود قرار داديم که با قيمت اندک مي توانيد دانلود فرمایید

سيستم پرداخت يکتا فايل به صورتي است که بعد حمایت از ما بلافاصله لينک دانلود فايل دانلودی شده نمايش داده مي شود که در اين صورت مي توانيد با خيال راحت فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

توضيحات در مورد فايل محاسن و معايب آيين دادرسي اطفال در قانون 1387 به شرح زير مي باشد


عنوان : محاسن و معايب آيين دادرسي اطفال در قانون 1387
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 118

متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق به صورت زير است


فهرست مطالب :
مقدمه
انگيزه انتخاب موضوع
اهميت موضوع
سوالات و فرضيات
روش تحقيق
كليات (تعاريف و تاريخچه دادرسي اطفال)
الف: مفهوم طفل در حقوق ايران، شرع مقدس اسلام و پيمان نامه حقوق كودك
1-تعريف قانوني طفل
2-مباني شرعي صغر ( طفل در آيينه شرع )
3- مفهوم طفل در پيمان نامه حقوق كودك
ب: دادرسي اطفال در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
1-معايب دادرسي اطفال در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
2- محاسن دادرسي اطفال در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
ج: اصلاحات آيين دادرسي كيفري تا قبل از قانون مصوب 1338
1:معايب اصلاحات
2:محاسن اصلاحات
د:طبقه بندي اطفال در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338
1-اطفال كمتر از 12 سال
2- اطفال بين 12 تا 15 سال
3-اطفال بين 15 تا 18 سال

هـ : اصول دادرسي اطفال در قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار مصوب 1338
1-معايب دادرسي اطفال در قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار مصوب 1338
2-محاسن دادرسي اطفال در قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار مصوب 1338
و: شباهت آيين دادرسي اطفال با آيين دادرسي بزرگسالان
ز: تفاوت آئين دادرسي اطفال با آئين دادرسي بزرگسالان
فصل اول: معايب آئين دادرسي اطفال در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
الف: دادگاه اطفال در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
1-دادگاه تخصصي يا اختصاصي
2- تفاوت دادگاه اختصاصي با دادگاه تخصصي
3- فقدان سازمان قضائي تخصصي براي دادگاه اطفال
ب: ابهامات و كاستي هاي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
1-نحوه مجازات افشاء كنندگان جريان دادگاه
2- نحوه دادرسي در غياب طفل متهم
3- ابهامات موجود در تصميمات قابل تجديد نظر خواهي دادگاه اطفال
4- خلاء وجود پرونده شخصيت براي اطفال بزهكار
5- تسري دادن رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ زير 18 سال
6-خلاء وجود پليس اطفال
نتيجه گيري فصل اول

فصل دوم: محاسن دادرسي اطفال در قانون سال 1378
الف: حمايت شكلي از اطفال
1- شرايط قاضي دادگاه اطفال
2- صلاحيت دادگاههاي نوجوانان
3- سن مسئوليت كيفري
4- دادرسي ويژه نوجوانان
5- تكليف دادگاه در مورد اعلام به ولي يا سرپرست قانوني طفل در جهت حضور در دادگاه
6- مرجع صالح تعقيب و تحقيق (قاضي يا ضابط)
7- مراتب احضار طفل
8- راهكارهاي قانوني جهت دسترسي آسان به طفل براي دادرسي
ب: ضمانت ها و تدابير ماهوي در جهت حمايت از طفل
1- تخفيف مجازات: حربه اي مناسب براي حمايت از طفل
2- رعايت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت
3- حكم به اقدامات آموزشي
4- مجازاتهاي تاديبي
5- اقدامات كمك آموزشي براي محافظت از جوانان در معرض خطر
6- تحقيق درباره وضعيت روحي و رواني طفل (اهرمي مناسب براي يك برخورد افتراقي)
7- تعيين وكيل تسخيري

نتيجه گيري فصل دوم
جايگزينها
نتيجه گيري كلي
منابع و مآخذ
الف: كتب
1-به زبان فارسي
2- به زبان بيگانه
-عربي
- انگليسي
- فرانسه
ب: مقالات
ج: پايان نامه ها
د: نشريات و مجلات
ه : قوانين و آئين نامه ها

مقدمه:
همانگونه كه مي دانيم، به منظور رسيدن به يك جامعه سالم در ابعاد مختلف بايد در مراحل مختلف تربيت افراد جامعه كوشيد و در برابر هر كنش فردي در هر دوره از ادوار مختلف بايد واكنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واكنش بر خود و جامعه اعمال كرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظري كه از آن واكنش داريم برسيم.
در برخورد با جرائم و بزهكاري اطفال كه همان كنش فرد بزهكار است بايد اين امر مورد توجه قرار گيرد و واكنش مناسب اجتماعي به منظور رسيدن به اهداف آن واكنش اعمال گردد. مثلاً يكي از اهداف مجازات از نظر علماي حقوق كيفري اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.
براي تامين اين هدف بايد در برخورد با اطفال بزهكار مجازات و يا واكنش اجتماعي مناسب با در نظر گرفتن سن، روحيه، شخصيت و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهكار پس از تحمل واكنش اجتماعي مناسب، به زندگي خود ادامه دهد و از اين روست كه تشكيل پرونده شخصيت جهت رسيدگي به جرايم اطفال ضرورت پيدا مي كند.
همچنين بايد متذكر شد كه اعمال يك مجازات نامناسب و واكنش اجتماعي نامناسب ممكن است طفل بزهكاري كه براي اولين بار تحت تاثير عوامل مختلف مرتكب جرم شده است به نحوي كه با اعمال واكنش اجتماعي مناسب امكان اصلاح آن وجود دارد را براي هميشه از اجتماع محروم و يا وي را در آينده نزديك به يك مجرم حرفه اي تبديل نمايد.

انگيزه انتخاب موضوع:
همانگونه كه مي دانيم قانون آئين دادرسي كيفري در سال 1378تغيير و تحولات فراواني به خود ديده است و پس از نزديك به 90 سال، اين قانون دستخوش تغيير و تحول عمده گرديد و نيز بخشي از اين قانون طي مواد 219 تا 231 كه به بحث دادرسي اطفال بزهكار پرداخته است هم دچار اين انقلاب و دگرگوني كلي گرديد.
از سويي واضعين قانون فوق الذكر سعي كرده‌اند تا قوانين اسلامي و شرعي رعايت گردد و از سوي ديگر كوشيده اند كه به زعم خودشان اين قانون، خصوصاً مواد مذكور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعي امروزه كشور پهناور جمهوري اسلامي ايران هماهنگ و همگام باشد. ولي متاسفانه معلوم نيست چرا واضعين قانون اخير التصويب، عجولانه و بدون كار كارشناسي دست به چنين اقدامي زده اند كه غالباً با هيچ يك از استانداردهاي جهاني و علوم كيفري و دادرسيهاي كيفري جوامع امروزي و متمدن هماهنگي و سنخيتي ندارد.
و تاسف بيشتر اين كه در بخش مربوط به دادرسي اطفال كه بايد كار كاشناسي بيشتر صورت مي گرفت، ظاهراً كمتر به اين مهم توجه شده است كه جاي بسي شگفتي است! ... اما انگيزه اصلي پژوهشگر از انتخاب اين موضوع براي رساله كارشناسي ارشد خويش همانا ارائه نظرات و پيشنهادات و همچنين بيان نمودن روش هاي كشورهاي متمدن و پيشرفته در برخورد با اطفال بزهكار و دادرسي هاي كيفري در خصوص اطفال مي باشد، هدف ديگر، روشن نمودن و تنوير ذهن مسئولين مربوطه طرح و تبيين معايب اين قانون بوده است.
همچنين ارائه راهكارهايي جهت رفع معايب و نتيجه گيري كلي كه در حقيقت جمع بندي و خلاصه نمودن مسائل مذكور مي باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آيد.

اهميت موضوع:
در خصوص اهميت موضوع آيين دادرسي خاص اطفال بزهكار در دادرسي هاي كيفري همين بس كه بگوئيم بديهي است اطفال و كودكان هر جامعه، مردان و زنان فرداي آن جامعه و آينده سازان و گردانندگان بخش هاي مختلف اقتصادي، صنعتي، فني، خدماتي، آموزشي و... مي‌باشند، و همين طور نيز مي دانيم ذهن كودكان مانند لوح سفيدي، پاك و عاري از هر گونه خطا و اشتباه است و اين ما بزركترها هستيم كه درست و غلط را به آنها آموزش مي دهيم و با تربيت صحيح خويش، در حقيقت مي توانيم آسوده خاطر باشيم كه پس از ما، مملكت در دست افراد لايق و درستكاري خواهد بود كه چرخ‌هاي عظيم آن را به حركت در مي آورند و آن افراد صديق كساني نيستند مگر فرزندان خودمان و اگر خداي ناكرده در تربيت آنان كوشا نباشيم و آنها را غلط راهنمايي نماييم در آينده، به جز خلافكار و تبهكار چيزي به جامعه خود تحويل نخواهيم داد كه اين باعث فساد و تباهي كل جامعه خواهد شد.
پس بهتر آن است كه در برخورد با كودكان و اطفال، هر گاه كه خطايي از آنان سر بزند راه درست را در پيش بگيريم تا اين كه بتوانيم آن ها را متوجه عمل ناشايست خود بنماييم نه اين كه بدتر آن ها را به ستيزه و مبارزه با جامعه فرا بخوانيم.
بدين ترتيب شايسته و بايسته است تا با رفع ايرادات و اشكالات قانوني و پيش بيني سيستمهايي از قبيل ايجاد مراكز مدد رساني و مشاوره به اطفال و بالا بردن سطح آگاهي عمومي با جامعه و بخصوص بها دادن به كودكان، به جامعه خود خدمتي كرده باشيم.
سؤالات و فرضيات:
سؤالات و فرضيه هايي كه در انجام اين تحقيق كه پيش روي شماست در صدد پاسخگويي به آنها هستيم، به طور اختصار و اجمال به ترتيب ذيل است:
1-عدم مطابقت قول مشهور فقهاي اماميه در مورد سن بلوغ دختران در 9 سالگي با ادله قطعي كتاب و سنت و واقعيات خارجي.
2- معتبر بودن رشد كيفري (تشخيص حسن و قبح اعمال خويش) براي تحقق مسئوليت كيفري.
3- موضوعيت نداشتن سن به عنوان سن بلوغ و زمان مسئوليت كيفري اطفال و معيار اصلي بودن احتلام براي پسران و حيض براي دختران، به عنوان رسيدن به حد بلوغ.
4- وجود خلاء قانوني در قانون مجازات اسلامي، در مورد سن مسئوليت كيفري و طبقه بندي سني اطفال.
5- فقدان قانون خاص اطفال، مطابق با ضوابط اسلامي در قوانين جزايي ايران.
6- مقايسه اقوال مذاهب پنجگانه اسلامي و مقايسه قوانين ايران و برخي از كشورهاي ديگر (اسلامي و غربي)، در خصوص سن مسئوليت كيفري اطفال و مسائل ديگر مربوط به اطفال.
روش تحقيق:
در اين تحقيق سعي شده است حتي المقدور، مباحث به صورت تطبيقي و مقايسه اي با تحليل هاي مناسب صورت گيرد تا بتوان در پايان به يك نگرش كلي نسبت به موضوع تحقيق دست يافت و اين كه بهترين روش دادرسي براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان بزهكار كدامست.
ديگر اينكه مسائل بحث شده در اين تحقيق از زواياي مختلف مانند روايات، علوم تجربي، احاديث، فقه و قوانين مختلف مانند قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مواد 219-231) مورد بررسي قرار داده شده است.
در پايان تحقيق نيز چند پيشنهاد به عنوان راهكارهايي كه مي توانند براي دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار سودمند و مفيد فايده باشند ارائه شده است. همچنين نمونه اي از قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهكار كه به صورت پيش نويس مي باشد ، گنجانده شده است.
اميد است آنگونه كه بيان شد، با اين روش تا حدودي پاسخگوي شبهات و مسائل مربوط به موضوع تحقيق بوده باشيم.

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد محاسن و معايب آيين دادرسي اطفال در قانون 1387 داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود محاسن و معايب آيين دادرسي اطفال در قانون 1387 بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : گلشن شهرزاد - 1398/5/8 (8:16)
سلام سايتتون بي نظيره واقعا خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : شقايق نهال - 1398/5/10 (2:45)
سلام دانلود کردم عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : مژگان شهناز - 1398/9/7 (7:15)
سلام فايل رو دانلود کردم بسيار عالي و مفيد است
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید