يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

کارعملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورشInternship In Education Organization

کارعملی-مدیریت-در-سازمان-آموزش-و-پرورشInternship-In-Education-Organization
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره کارعملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورشInternship In Education Organization برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد می توانید

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=8601

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلودتحقیق آماده در مورد کارعملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورش Internship In Education Organization در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره کارعملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورش Internship In Education Organization برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد می توانید بعنوان تحقیق ارایه دهید برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات فایل تحقیق کارعملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورش Internship In Education Organization به شرح زیر می باشد


عنوان : کارعملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورش Internship In Education Organization
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 42

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل به صورت زیر است


سازماندهی مستلزم آنست که منابع یعنی افراد، سرمایه ها و تجهیزات به مؤثرترین شیوه برای حصول اهداف فراهم گردد، بنابراین دیدگاه سازماندهی شامل ترکیب و یگانه سازی منابع است. برخی از صاحبنظران نیز سازماندهی را تقسیم کار و طبقه بندی وظایف دانسته اند. سازمان نظم و ترتیبی نسبتاً ثابت و همیشگی است که یک مؤسسه در چارچوب آن به فعالیت می پردازد.
در واقع ساختاری است که واحد اجرایی برنامه به خود می دهد تا در آن بتواند وظایف متعدد و متفاوت خود را در راه نیل به هدف یا اهداف تعیین شده تفکیک و ضمن تجزیة آن به جزئی ترین حد معقول یعنی تقسیم کار برحسب تخصص لازم بین افراد و گروهها بپردازد تا با ساده کردن و آسان ساختن وظایف ضمن سرعت بخشیدن به فعالیتها، از مسائل و مشکلات و علی الخصوص خستگی روحی و جسمی کارکنان بکاهد و با ایجاد پیوندی منطقی از راه سلسله مراتب با غیر از آن و هماهنگی بین گروههای متخصص روابط کاری و روش انجام دادن وظایف را تا حد ممکن مشخص نماید و نهایتاً مکان هر فعالیت را مشخص سازد.
هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد، خلاقیت یعنی به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. تداوم حیات سازمانها به بازسازی آنها بستگی دارد. بازسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود.
هر انسان مدیر یا غیر مدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است. بنابراین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیرا آنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزادسازی ذهن از پیش فرض ها و الگوهای زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکرهای نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.

برای موفق و مؤثر بودن توانایی های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است. مدیر مؤثر نیاز به توانایی های فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و حل مسائل دارد. یک مدیر موفق، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق، ارتقاء و ...) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد. یکی دیگر از عوال موفقیت، رویدادهای پیش بینی نشده و امدادهای غیبی است؛ زیرا همیشه توانایی های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می آورد. بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر براساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد.
تعریف مدیریت
مدیریت فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام آموزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعاً باید گفت؛ که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟ دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدیریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگر را ضمن کار باید آموخت. در واقع بخشی را که با آموزشی فرا گرفته می شود علم مدیریت است. و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود، هنر مدیریت می نامند.
«به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن»
مقدمه
تعریف کارورزی
این عمل به معنی فراگیری تخصصها، مهارتها و نیز به دست آوردن شناخت و آگاهی از طریق عمل است که فرد را برای پذیرش شغل جدید و یا انجام دادن وظایف مختلف در مقطع زمانی خاص، که از پیش تعیین شده است، آماده و تجهیز می کند. به عبارت دیگر، مهارت آموزی فعالتیی است که سازمانها برای تغییر رفتار یا ایجاد کردن رفتار و مهارت جدید در افراد از طریق فرآیند یادگیری با هدف افزایش اثربخشی و کارایی انجام می دهند.

تعاریف سازمان
سازمان عبارتست از مجموعه ای از نیروهای انسانی و سرمایه های مادی برای یک برنامه که به جهت تولید در یک محل استقرار می یابند. سازمان عبارتست از فرآیندهای ترکیب یافته ای که در آن افراد انسان با یکدیگر سلوک و رفتار متقابلی برای نیل با اهداف خود بروز می دهند. سازمان عبارتست از فرآیندهای متشکلی که براساس آن کلیه اعضا برای نیل به اهداف عینی و واقعی گروه به همکاری یکدیگر آیند.
سازمان عبارتست از شکل و ساختمان هر گروه متشکل که برای نیل به یک هدف مشترک فعالیت می کند.
سازمان عبارتست از سیستم آگاهانه هماهنگ شده فعالیتها یا نیروهای یک گروه متشکل از دو یا چند نفر.
سازمان عامل نظارت است.
پس میتوان گفت که سازمان یعنی ترتیب قسمتها در کنار هم به طوری که جمعاً بتوانند چون یک واحد عمل کنند. در کلیه تعاریفی که از سازمان به عمل آمده عواملی چون هدف و رسیدن به آن، تشکل گروهی، هماهنگ بودن آنها، وجود یک سیستم نظارتی، تشکل و نظم مشترک است.
انواع مختلف سازمانها
سازمان رسمی و غیررسمی: سازمان رسمی را مسئولین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود. ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی می کند، عمل نمی کند؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان غیررسمی به طور طبیعی در چارچوب آن پدیدار می گردد؛ سازمان غیررسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی را تعدیل، تحکیم یا گسترش می دهد.

سازما ند هی
سازماندهی عبارتست از :محول کردن وظایف و اختیارات متعدد به افراد مختلف و هماهنگ کردن روابط آنان در جهت تامین هدف مشترک سازمان. به عبارت دیگر تشکیل سازمان (سازماندهی)مستلزم اجرای سه عمل زیر است که شرح داده می شود:
-تقسیم کار و طبقه بندی وظایف
-تفویض اختیار و مسئولیت
-برقراری ارتباطات مناسب بین افراد و پست های مختلف (مقام ها)و هماهنگی بین مقام های سازمان به منظور کسب هدف مشترک.

طبقه بندی وظایف و تقسیم کارها
-تقسیم کار: همزمان با توسعه عملیات سازمان، تقسیم کار وتخصص اهمیت بیشتری پیدا کرده، برای اجرای کارهای مختلف از افراد متخصص وماهر آن کار استفاده می شود ویا آن که می توان با کوچک کردن کارها ، مهارت وصلاحیت افراد را افزایش داد.

برای تقسیم عادلانه ومناسب کار بین کارکنان لازم است اقدامات زیر صورت گیرد.
1-فعالیت های سازمان مشخص شود ودر واحد هایی به نام اداره طبقه بندی شود.
2-مبنای طبقه بندی ادارات مشخص شود مانند زمان کاریا محل کار.
3-کارها وفعالیت های مختلف به عنوان وظایف به متخصصان واگذار گردد.
4-اجازه اجرای کار یا اختیار لازم برای اجرای کارها داده شود.
5-مسئولیت اجرای کارها از کارکنان خواسته شود.

-سازماندهی برمبنای وظیفه: در سازماندهی برمبنای وظیفه، واحد ها براساس وظایف محوله به آن ها طبقه بندی می شود وچون وظایف هرواحد با دیگری متفاوت است، طبقه بندی بر حسب وظیفه را گاهی طبقه بندی بر حسب تخصص هم می گویند. مثلا وظایف یک موسسه تولیدی را می توان به چند واحد اصلی تقسیم وهر واحد اصلی را نیز به چند واحد فرعی تقسیم کرد. مانند سازماندهی اکثر ادارات دولتی

نمودار سازمانی طبقه بندی سازمان ها برحسب وظیفه
تفویض اختیار
اندیشمندان مدیریت، تفویض اختیار راواگذاری قسمتی از وظایف مدیر به فرد یا افراد دیگر تعریف کرده و برای آن اصول به شرح زیر قائل شده اند.
اصول تفویض اختیار
-پس از واگذاری مسئولیت اجرای وظایف خاصی از طرف مقام بالاتر به مقام پایین تر(علاوه بروظایف قبلی) لازم است اختیارات متناسب باآن مسئولیت به زیر دست داده شود. عدم تناسب بین مسئولیت واختیار موجب کاهش بازده سازمان می گردد.
-جریان تفویض اختیار هر زمان که مقام واگذار کننده(مافوق) صلاح بداند لغومی شود.
-چگونگی اجرای کار ووظایف باید روشن شود وازآن ها مسئولیت اجرای کار خواسته شود.
-تفویض اختیار همواره شامل قسمتی از وظایف است نه همه وظایف
اهم وظایف کارشناسی دبیرخانه آموزش و پرورش:

کنترل نامه های وارده و صادره
مراحل مشروحه زیر در امر کنترل دریافت ، ثبت وصدور مکاتبات اداری در یک سازمان طی می شود.
نامه های وارده به سازمان
کلیه نامه های وارده به سازمان به واحد دبیرخانه ارسال و در صورت لزوم رسید اخذ می شود(به استثنای نامه هایی که از طریق پست به سازمان ارسال می گردد.)
مسئول دبیرخانه (در بعضی از سازمان ها متصدی دریافت نامه ) نامه های وارده را دریافت وپس از کنترل آن از نظر ارتباط نامه با سازمان ، صحت تعداد پیوست ها، وجود امضا وسایر نکات لازم نسبت به ارایه رسید اقدام می کند.
نامه های دریافت شده به مسئول ویا رئیس دبیرخانه ارایه شده وروی نامه مهر ورود نامه زده می شود.
مسئول دبیرخانه ، واحد ویا شخص اقدام کننده را مشخص وروی نامه (در محل مهر دبير خانه )ثبت مي كنددربعضي از سازمانها كار شناس و يا پرسنل اقدام كننده توسط مسئول ويا مدير واحد مشخص مي شود.
پس از تعيين محل اقدام ( ارجاع نامه ) نامه ها به متصدي ثبتنامه ( انديكاتور نويس ) تحویل داده می شود.
مسئول ثبت نامه ها در دفتر اندیکاتور ، نامه ها را در ستون های تعیین شده دفتر اندیکاتور ثبت و شماره تاریخ ثبت نامه در دفتر مزبور را درمحل های تعیین شده در مهر ورود نامه (مهر اندیکاتور) وارد می کند.
پس از ثبت نامه ها واختصاص شماره وتاریخ به آنها ، در بعضی از موسسات این نامه ها را در دفتر دیگری به نام (اندکس دبیرخانه ) یا (دفتر بازرسی) ثبت می کنند(فرم دفتر اندیکاتور ودفتر اندکس دبیرخانه ونحوه استفاده از این دفاتر در این واحد کار توضیح داده می شود)
هدف از ثبت نامه ها در دفتر اندکس دبیرخانه ، سهولت دسترسی به شماره اندیکاتوروثبت نامه های وارده از طریق شماره نامه هاست.
پس از طی این مراحل ، نامه ها بر حسب واحد های اقدام کننده ، در دفاتر (ارسال مراسلات) یا (دفتر رسید) ثبت شده وپس از تقسیم آن ها بین توزیع کنندگان نامه (نامه رسان ها)به واحد ویا مسئول اقدام ، تحویل ورسید اخذ می شود.
کنترل نامه های وارده
با مطالعه وآشنایی با مراحل گردش نامه های وارده وصادره در یک سازمان، توجه به این نکات به منظور کنترل نامه ها توصیه می شود:
1- کلیه نامه های وارده باید قبل از ارایه رسید ویا دریافت آن از این جهات مورد بررسی قرار گیرند:

- برای جلوگیری از اشتباه نامه رسان در تحویل وارایه نامه ، توجه مسئول دبیرخانه به نام سازمان وعنوان دریافت کننده نامه از اهمیت خاصی برخوردار است.
- موضوع نامه باید با سازمان گیرنده آن ارتباط داشته باشد.
- وجود امضا ، تاریخ وشماره روی نامه ها ضروری است.
- نامه ها از طریق اداری دریافت وپس از ثبت در دفتر اندیکاتور یا کامپیوتر، شماره گذاری شده وبه واحد یا شخص اقدام کننده تحویل داده شود.
2- کلیه نامه های صادره باید قبل از صدور آن از این جهات مورد بررسی قرار گیرند:
- نامه از نظر صحت تایپ و مطابقت آنبا پیش نویس باید کنترل شود.
- کسب اطمینان از مشخصات امضا کننده نامه (داشتن حق امضا) ضرورت دارد.
- وجود شماره وتاریخ روی نامه الزامی است.
- صحت تعداد اوراق تایپ شده ورونوشت ها(در صورت داشتن رونوشت)باید بررسی شود.

کنترل نامه ها از نظر تایپ
با توجه به اهمیت تایپ نامه ها در مکاتبات اداری ، کلیه نامه های تایپ شده طبق دستورالعمل های صادره باید توسط مسئول دبیرخانه ، مجددا از دیدگاه های دیگری مورد توجه ودقت قرار گیرد:
-کسب اطمینان از مطابقت متن نامه با پیش نویس تهیه شده
-کسب اطمینان از نظر صحت لغات وجملات تایپ شده
-کسب اطمینان از نظر فرم استانداردتایپ نامه
-کسب اطمینان از نظر صحت تایپ شماره وتاریخ نامه ها مطابق با پیش نویس
-کسب اطمینان از تایپ نام گیرندگان رونوشت(در صورت وجود رونوشت)
-ثبت علایم اختصاری مشخصات تایپ کننده نامه
مراحل وکنترل نامه های صادره
نامه های صادره از سازمان با توجه به نوع نامه وارده مراحلی را طی می کنند:
الف: نامه های وارده ای که نیاز به پاسخ ندارند.
پس از دستور، مسئول اقدام کننده با قید عبارتی از قبیل : (اقدام گردید) ، (پاسخ ندارد) ویا (ملاحظه شد) آن را روی نامه ، به بایگانی جهت ضبط ونگهداری ارسال می کند.
لازم به یادآوری است که مسئول بایگانی موظف است نامه هایی را به دستور بایگانی روی آن صادر شده باشد ، بایگانی کند.
ب:نامه های وارده ای که باید به آن ها پاسخ داده شود.
مراحل زیر برای پاسخ دادن وصدور نامه ها طی می شود:
بر اساس مفاد موضوع نامه وارده ، مسئول اقدام کننده ، پیش نویس نامه صادره را پس از مطالعه سوابق نامه واز طریق مراجعه به پرونده (در صورت وجود سابقه در بایگانی) تهیه کرده وآن را پاراف (امضای موقت) می کند.
پس از تهیه پیش نویس درصورت لزوم ، مسئول مستقیم ومافوق ، آن را مطالعه ودر صورت تایید متن پیش نویس تهیه شده ، دستور تایپ آن را صادر می کند.
پیش نویس نامه ، جهت تایپ ارسال می شود.

پیش نویس تایپ شده مجددا به تهیه کننده ارایه می شود تا مورد کنترل وبازدید قرار داده شود.
پس از کسب اطمینان از صحت نامه تایپ شده ، مسئول اقدام کننده در صورت داشتن حق امضا ، نامه را امضا ودر غیر این صورت ، نسخه دوم وسوم نامه را پاراف کرده وجهت امضای نهایی به مسئول ومقام امضا کننده ارسال می کند.

توجه: در صورت پاراف نسخه دوم وسوم نامه توسط تهیه کننده پیش نویس ، نیازی به نگهداری نسخه پیش نویس نخواهد بود.
-پس از انجام تشریفات مذکور ، نامه های صادره همراه نسخه وارده به دبیرخانه ارسال می شود.
-مسئول دبیرخانه پس از تحویل گرفتن نامه واطمینان از تعداد نسخ، پیوست ها وامضای مجاز، آن را با ضمیمه نسخه نامه وارده به متصدی اندیکاتور ارایه می کند.
-مسئول اندیکاتور، نامه های صادره رادر ستون های پیش بینی شده دفتر اندیکاتور ثبت وشماره وتاریخ نامه را دربالای فرم نامه که قبلا در نامه های اداری محل های آن مشخص شده است ، ثبت می کند وبه متصدی توزیع نامه های صادره( نامه رسان های خارجی ) تحویل می دهد.
-متصدی نامه های صادرهمشخصات نامه های صادره مانند شماره نامه، تاریخ ، دریافت کننده وتعداد پیوست ها (درصورت ضمیمه بودن پیوست به نامه) رادر دفتر ارسال مراسلات صادره ثبت می کند وبه گیرنده تحویل داده ورسید می گیرد.
ج: نامه های صادره ای كه درپاسخ نامه وارده نباشد.
به این سری نامه های صادره « نامه های صادره ابتدا به ساکن» نیز گفته می شود.
دراین نامه ها پیش نویس نامه با توجه به مطالب مورد نیاز تهیه وپس از تایید پیش نویس به ماشین نویس ارایه
می شود ، پس از تایپ وکسب اطمینان از صحت تایپ آن ها ، به دبیرخانه جهت ثبت در اندیکاتور واختصاص شماره وتاریخ به آن ها ، به دبیرخانه جهت ثبت در اندیکاتور واختصاص شماره وتاريخ به آن ها ارسال شده ونسبت به صدور آن مانند سایر نامه های صادره اقدام می شود.

مراحل دریافت ، ارجاع وتقسیم کاربین کارکنان تحت سرپرستی
مسئول دبیرخانه سازمان علاوه برکنترل کلیه نامه های وارده ، صادره، داخلی، امور تایپ وسایر وظایف محوله، باید بر امور ارجاع نامه ها به واحد یا افراد اقدام کننده نامه ها نظارت داشته باشد.
-مطالعه دقیق متن نامه های وارده (به استثنای نامه های محرمانه) واطلاع از واحد ویا شخص اقدام کننده آن.
-ثبت نامه ها در دفتر اندیکاتور وممهور کردن با مهر اندیکاتور در قسمت پایین نامه وثبت مشخصاتشماره، تاریخ ومحل ارجاع در محل های تعیین شده برای مهر.
-ثبت محل ارجاع نامه در ستون تعیین شده دفتر اندیکاتور
-ثبت نامه ها در فرم ارسال مراسلات وتحویل آن به اقدام کننده و در صورت لزوم دریافت رسید.
-----------------
یادآوری: در بعضی از سازمانها ، قبل از ثبت نامه در اندیکاتور ، مدیران علاقه مندند که خود محل ارجاع واقدام کننده را تعیین کنند وسپس نامه دردفتر اندیکاتور شماره گذاری شود.

مدیران پس از دریافت نامه های مربوط به واحد تحت نظر خود، باید اقدامات زیر را انجام دهند:
-مطالعه دقیق نامه هایوارده وکنترل آن ازنظر شماره ، تاریخ ، امضا وارتباط آن با واحد مربوطه
-تشخیص ودستور اقدام ( با صحت وقاطع) به کارشناس ویا فردی که مسئولیت این کار را به عهده دارد.
-کنترل نامه های ارجاع شده در مورد اقدام مناسب وتهیه پاسخ مناسب ولازم

کنترل دفتر اندیکاتور مدیریت در سازمان آموزش و پرورش
- کلیه نامه ها اعم از وارده وصادره باید در دفتر اندیکاتور (یا کامپیوتر) ثبت شده وبه آن ها شماره وتاریخ اختصاص یابد؛ بنابرین نامه ای که در دفتر اندیکاتور ثبت نشده ، ارزش اداری نخواهد داشت.
- به هر یک از نامه ها یک شماره اختصاص داده می شود.
- اطلاعات کاملی از نامه ها باید در دفتر اندیکاتود ثبت شود.
- لاک گرفتن ویا تراشیدن مطالب نامه در دفتر اندیکاتور مجاز نبوده وغیر قانونی است.
- شماره گذاری نامه ا در آغاز سال بوده ودر پایان هر سال باید با تاریخ وشماره جدید آغاز شود.

ارسال نامه ها ی تایپ شده به نامه رسان ها وارجاع به قسمت های مربوطه
مسئول دبیرخانه پس از دستور تایپ نامه ها باید اقدامات لازم را انجام دهد:
1-کنترل دقیق نامه های تایپ شده از نظر صحت تایپ
2-ثبت نامه ها در فرم ویا دفااتر رسید
3-تحویل نامه ها وپیوست های مربوطه به نامه رسان با قید تاریخ ارایه
4-تحویل نامه ها توسط نامه رسان به واحد ویا شخص اقدام كننده ویا منشی مدیر واحد با ذکر تاریخ دریافت
حروف چینی نامه ونظارت بر کار حروف چین ها
در تایپ نامه ها وگزارشات ، علاوه بر آن که عوامل مختلفی از قبیل قطع نامه ها ، تعداد نسخ،جدول ، آمار، نوع فرم ، سطور وسایر عوامل در زمان سنجی واحتساب آن موثر است ، مجرب ویا مبتدی بودن حروف چین نیز باید مورد توجه قرار داده شود.
با توجه به نکات فوق وبا در نظر گرفتن مراحل عملیات کار ماشین نویسی وبا رعایت کاربرد تکنیک زمان سنجی ونیز با توجه به اشتغال یک ماشین نویس مجرب در امور تحریرات ، جدول1-1 تهیه شده است . توضیح آن که در جدول ارایه شده با توجه به ماهیت کار، زمان صرف شده برای ماشین نویس مجرب در حدود 5 ساعت کار پیش بینی شده است.
به طور کلی باید در نظر داشت که یک ماشین نویس مجرب در هر دقیقه 230 حرف تحریر خواهد کرد که به طور متوسط بین 50 تا 60 کلمه راشامل می شود واین اقلام برای یک ماشین نویس مبتدی به نسبت1تقلیل می یابد.
اندازه وقطع کاغذهای اداری
به موجب توصیه های موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ، نامه های اداری در دو اندازه تعیین شده اند:
الف:قطع بزرگ
اندازه کاغذهای قطع بزرگ 210*297 میلی متر یا اندازه A4 منحصر به مواقعی است که مفاد نامه از یک برگ قطع کوچک بیشتر باشد.( ويا مفاد نامه از 5 سطر بيشتر باشد )
جدول 1-1 زمان صرف شده برای تایپ نامه وگزارش

فهرست مطالب تحقیق مدیریت در سازمان آموزش و پرورش

کلیات و تصریح
تعریف کارورزی
تعریف مدیریت
سازماندهی
اهم وظایف سازمانی کارشناسی دبیر خانه
مراحل کنترل نامه ها
کنترل مکاتبات
تعاریف،اصطلاحات،گردش مکاتبات
اسناد
ارزش اسناد برای دبیرخانه
تنوع پست سازمانی دبیر خانه
دفاتر اندیکاتور و اندکس
وسایل دبیرخانه
انواع قفسه ها
شرح وقایع
آشنایی با مکان
چارت سازمان
تحلیل مسائل اداری سازمان
جمع بندی
منابع وماخذ
کلیات ،تصریحات

و ... برای مطالعه و دریافت متن کامل فایل کارعملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورش Internship In Education Organization را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد کارعملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورش Internship In Education Organization داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید
برای دانلود کارعملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورشInternship In Education Organization بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مهبد شميم - 1398/8/27 (11:30)
خسته نباشيد عزيز من اين فايل رو دانلود کردم بسيار عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : ونه شهربانو - 1398/8/10 (7:47)
سلام فايل رو دانلود کردم بسيار عالي و مفيد است
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : پري گلتاج - 1398/1/17 (4:55)
سلام من دانلود کردم به معناي واقعي فوق العاده است
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید