مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی

مفهوم-شناسی-نظریه-پردازی-در-جغرافیا-و-ارتباط-آن-با-علوم-انسانی
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=9748

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده در مورد مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی به شرح زیر می باشد


عنوان : مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 15

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی به صورت زیر است


مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی
آنچه به عنوان علوم انسانی[۱] در پندار جغرافیایی ماست در معنای واقعی آن نیست، بلکه علوم انسانی تعریف‌شده‌ای است که از لحاظ آموزشی و پژوهشی با توجه به توانمندی انسانهای پژوهشگر و آموزشگر قلمروهای مختلف علمی معین را در بر می‌گیرد، از لحاظ برنامه‌ریزی به آنها نظم می‌بخشد و با توجه به معیارها و مبناهای پژوهشی و آموزشی هدف‌هایی را برای علوم مورد نظر تعقیب می‌کند
مطلبی که ارائه می‌شود تحت عنوان مفهوم‌شناسی نظریه‌پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی است. اصولاً چیستی و چگونگی تعریف جغرافیا و علوم انسانی موضوع جالبی برای بحث است. در این مقاله ضمن بحث آن با تأکید بر ارزشهای انسانی، معرفت به احساس و ادراک، معرفت به زمان، معرفت به مکان، معرفت به جامعة انسان، معرفت به مطالعات میان رشته ای، معرفت به طرح سؤال، تعلق نظریه های جغرافیایی به محیط های مختلف، تعدد نظریه ها در ارتباط با زمان، حفظ چارچوبهای تئوریکی و در پایان به تعریف نظریة جغرافیایی پرداخته شده است.
● تعریف علوم انسانی
آنچه به عنوان علوم انسانی[۱] در پندار جغرافیایی ماست در معنای واقعی آن نیست، بلکه علوم انسانی تعریف‌شده‌ای است که از لحاظ آموزشی و پژوهشی با توجه به توانمندی انسانهای پژوهشگر و آموزشگر قلمروهای مختلف علمی معین را در بر می‌گیرد، از لحاظ برنامه‌ریزی به آنها نظم می‌بخشد و با توجه به معیارها و مبناهای پژوهشی و آموزشی هدف‌هایی را برای علوم مورد نظر تعقیب می‌کند[۲]‌‌. ممکن است این تعریف از علوم انسانی با آنچه از علوم انسانی که در معنا کل تر و وسیعتر تلقی می‌شود و کوششی فراگیر برای همة علوم محسوب می‌شود، متفاوت باشد. بنابراین می‌توان علوم انسانی را در دو طیف و یا در دو دیدگاه محدود و تعریف‌شده برای هدف‌های آموزشی و پژوهشی خاص و دیگر به عنوان بستری که همة علوم در پرتو آن رشد و تعالی و امکان تغییر می یابند، تعریف کرد[۳[‌‌. حیطة اول را اساس کار و اساس این بحث قرار می‌دهیم، در عین حال به دیدگاه دوم معتقدیم. به این دلیل دیدگاه اول را اساس کار قرار می‌دهیم که جغرافیا نیز به عنوان یکی از علوم در همین قلمرو و در همین چارچوب و طبقه تعریف شده است[۳]. بنابراین وقتی به جغرافیا به عنوان یکی از رشته‌ها و یکی از گروه‌ها و زیرمجموعه‌های علوم انسانی می‌نگریم نمی‌توان در این راستا و رابطه عمل نکرد و یا نظریه‌ای بر غیر این مبنا ارائه کرد.
وقتی علوم انسانی را به عنوان علم زمینه و مبنا برای همة علوم تلقی کنیم. و به عبارتی بستری که همه علوم در پرتو آن رشد,تعالی و تکامل و تغییر می یابند تلقی کنیم در این صورت بحث رابطه به منظور اثبات اینکه آیا جغرافیا به علوم انسانی مربوط است یا نه, امری بیهوده است زیرا جغرافیا نیز مانند دیگر علوم و با استناد به تعریف دوم, می تواند مذاب در علوم انسانی باشد. لذا در این راستا و چارچوب باید دید نظریه پردازی در جغرافیا بر چه مفهوم، نگرش و دیدگاه‌هایی مترتب است.
● تعریف جغرافیا
تعریف‌های متفاوتی از جغرافیا ارائه شده است و هر تعریف بر مبنای یک استناد علمی و یک مبنا و بحث استوار است[۵]‌‌. از مجموعة تعاریف چنین استنباط می‌شود که جغرافیا بیان رابطة میان محیط و انسان تلقی می‌شود و به عبارتی بیان تمام اجزا و ضوابطی که در محیط برای انسان نقش‌سازند و همچنین بیان اجزا و روابطی است که از منظر انسان در محیط اثرگذار است. این رابطه, بستر مطالعات جغرافیایی را تشکیل می‌دهد.بنابراین پندار ما از محیط و انسان معرفت جغرافیایی را تشکیل می دهد. اینجا می‌خواهم چشم‌انداز دیگری به تعریف اضافه کنم و آن اینکه جغرافیا ارتباط میان محیط، انسان و زمان را بیان می‌کند[۶]. آنچه بسیاری از دانشمندان جغرافیا بر سر آن توافق پندار دارند اصل محیط[۷]‌‌ به عنوان بستر و پدیده، و انسان به عنوان بستر و پدیده‌ای دیگر است. هیچ‌یک از جغرافیدان‌ها در اینکه این دو مفهوم و دو واژه در کانون مطالعات جغرافیایی هستند اختلاف نظر ندارند، بلکه اتفاق نظر دارند[۸]‌‌. بنابراین ما نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی را براساس این وجه مشترک که از جغرافیا ارائه شده است و اتفاق نظر بر آن وجود دارد عرضه می‌کنیم. بعضی اندیشمندان اضافاتی مانند مدیریت،تکنولوژی و فضا بر این تعریف افزودند.چنین تعریف هایی را باید به صورت خاص بررسی کرد[۹]‌. ‌حتی از تعریف خود مبنی بر اینکه جغرافیا رابطه بین انسان,محیط و زمان است به دلیل نقدی که بر «زمان» می گیرند و هنوز مقبولیت عام نیافته است صرفنظر می کنیم هرچند بر آن باور داریم[۱۰].
● تاکید بر ارزشهای انسانی
از این منظر که انسان یکی از بخش‌های عمدة مطالعات جغرافیایی است، رابطة تنگاتنگی میان علوم انسانی و جغرافیا ایجاد می‌شود. بنابراین بخش عمدة نظریه‌های جغرافیایی باید سمت و سوی باورها,معرفت ها و ارزشهای انسانی داشته باشد. به عبارت دیگر نظریه‌های جغرافیایی‌ای که جغرافیدان‌ها باید با قاطعیت فزاینده آن را دنبال کنند، باید برمبنای انسان، جامعة انسانی,باورها,معرفتها و ارزش‌های انسانی تکیه داشته باشد[۱۱]‌‌. مثلاً از منظر جغرافیا تکیه‌گاه عمدة شهرسازی، شهرنشینی و برنامه‌ریزی شهری باورها,معرفتها و ارزش‌های انسانی شهرنشین است[۱۲]‌‌. یا تکیه‌گاه عمدة برنامه‌ریزی روستایی، روستاسازی و مطالعات روستایی، جامعة روستایی،باورها,معرفتها و ارزش‌های انسان روستانشین است[۱۳]‌‌. بستر و اساس آغازین مطالعات محیطی،مثلاً مطالعات اقلیمی[۱۴]، مطالعات ژئومورفولوژیکی[۱۵]‌‌ و مطالعات زیستی[۱۶]‌‌ در محیط برای ارتقاء و تحکیم پندارها,باورها,معرفتها و ارزشها است، تکیه‌گاه، هدف و رهگیری گزاره ها در هردو بستر محیطی و انسانی ارزش‌های انسانی و جامعة انسانی است.بطور مثال بستر و مطالعات جغرافیای سیاسی و مفاهیم مشابه آن باورها,معرفت ها و ارزشهای انسانی است که از منظر سیاست تفسیر یا تعریف می شوند[۱۷]. چون انسانها باورهای مختلفی دارند و رتبه های معرفتی متفاوتی برای خود فراهم می کنند لذا می توانند دارای ارزشهای متفاوتی نیز با دیگر جوامع انسانی باشند. جغرافیای سیاسی به پراکنش این تفاوتها در فضا و تعلقی که به مکان و یا افراد ویا گروه های خاص انسانی دارند می پردازد و بر اساس آن گزاره یا سازه ای را ارائه می دهد که می توان آن را در قلمرو و یا مفاهیم نظره پردازی کنکاش و مطرح کرد[۱۸]‌‌.
در هر منظری از جغرافیا که بخواهیم بحث کنیم ممکن نیست که با جامعة انسانی و ارزش‌های انسانی بی‌ارتباط باشد. بنابراین رابطة تنگاتنگی میان نظریه‌پردازی در جغرافیا و ارزشهای انسانی وجود دارد. از اینرو می‌توان رابطة بسیار فشرده‌ای درون مفاهیم جغرافیایی[۱۹]‌‌ و رابطة فشرده‌ای میان مفاهیم جغرافیایی و ارزش‌های انسانی مشاهده کرد. چون معرفت انسانی هم در روش و هم در موضوع و هم در معیارهای ارزشی رو به تغییر و تکامل است پس نظریه‌های جغرافیایی را ضرورتاً به تجدیدنظری مستمر و متنوع متناسب با سه رکن محیط، انسان و ارزش نیازمند می‌سازد[۲۰[‌‌. زمان به عنوان یکی از پارامترهای مهم در تعریف جغرافیا و دارای چارچوب‌ متقن مطالعاتی در قلمرو علم جغرافیا هم به شناخت محیط و هم به شناخت انسان و ارزشهایی که دارد ماهیت و به عبارت دیگر هویت می‌بخشد[۲۱]‌‌. شناختی که در حال حاضر از انسان داریم با شناخت انسانی‌هایی که در هزارة قبل وجود داشته‌اند متفاوت است. شناخت محیط هم به همین ترتیب است. نظریه های جغرافیایی نیز بر همین مبنا قابل تفسیرند.
● معرفت به احساس و ادراک
نظریه‌های جغرافیایی در تفاوت با سایر نظریه‌ها می‌توانند وضعیت دیگری نیز داشته باشند.. جغرافیدان‌ها در ارائة نظریه‌های جغرافیایی باید در پی معرفتی باشند که بتواند احساس و ادراک انسان نسبت به محیطی که در آن بسر می‌برد و یا در آن جابجا می‌شود،را کشف کند[۲۲]‌‌. انسان در هر محیطی که زندگی می‌کند، چه احساسی نسبت به محیط دارد؟ انسانی که در شهر زندگی می‌کند چه احساس و ادراکی نسبت به شهروندی و شهر خود دارد؟ روستانشین چه ادراک و احساسی نسبت به روستای خود دارد؟ بنابراین کشف احساس و ادراک در حال حاضر می‌تواند یکی از موضوعات و بسترهای مهم نظریه‌های جغرافیایی باشد. اکنون هم در حیطة معرفت به احساس و هم در حیطة معرفت به ادراک رشته‌های پایداری وجود دارند که جغرافیدانها می توانند از آنها استفاده کنند[۲۳]‌‌.
● معرفت به زمان
در زمینه زمان و کشف پدیده ها نظریه پردازی جغرافیایی جایگاه ویژه ای می تواند داشته باشد. زمان بستر مطالعات بسیاری از علوم است[۲۴]‌‌. فیزیکدان‌ها از یک منظر زمان را مطالعه می‌کنند[۲۵[]‌‌ و منجمین هم از منظری دیگر. تاریخ‌نگاران به زمان فرهنگی و تاریخی می‌اندیشند و بنابراین زمان را در بستر دیگری مطالعه می‌کنند[۲۶]‌‌. زمین‌شناسان از مطالعات زمان برای درک پدیده‌های زمین‌شناختی استفاده می‌کنند[۲۷]‌‌، بنابراین مجموعة پدیده‌های زمین‌شناختی را در مفهوم زمانی طبقه‌بندی کرده‌اند. زیست‌شناسان جنبة زیست‌شناختی زمان را بررسی می‌کنند، اینکه انسان چه قلمروی زیستی‌ای از زمان دارد؟ تا چه مدت حیات دارد؟ یک گیاه چه قلمروی زیستی‌ای از زمان دارد؟ یک جانور چه قلمروی زیستی‌ای از زمان دارد؟ پاسخهای شفافی فراهم شده است. فیلسوفان هم از منظر دیگری زمان را بررسی می‌کنند[۲۹]‌‌. زمان را به طبقه‌های مختلف قدیم و جدید، و گذشته و حال و آینده تقسیم می‌کنند و گاهی در سطح عالی سه زمان گذشته و حال و آینده را مجموعاً با هم یک زمان تلقی می‌کنند. لذا جغرافیدان‌ها در حال حاضر یافته‌های مختلفی را از رشته‌های مختلف در مورد زمان در اختیار دارند. لذا باید احساس وا دراک خود نسبت به زمان را ارائه کنند. جغرافیدان‌ها چه معرفت و ادراکی نسبت به زمان و در ارتباط با پدیده های متعلق به مکان و ارزشها و باورها و پندارهای انسانی دارند؟ این مسئله نیازمند آن است که جغرافیدان در قلمروی زمان به نظریه‌پردازی بپردازد[۳۰]‌‌. به طور مثال اگر شهرها حادث زمانی هستند آیا فانی زمانی نیز می توانند باشند؟در این صورت چه جایگزینی دارند؟و یا مثلً اگر در قرن ۱۹ و ۲۰ روسیه هارتلند زمین محسوب می شد(از نظر جغرافیای سیاسی)،آیا برای قرن ۲۱ و ۲۲ نیز اینگونه است؟ چه نظریه ای بر آن مترتب است[۳۱]‌‌؟

و ... برای مطالعه فایل مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید
برای دریافت ( مفهوم شناسی نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شايا آريانوش - 1398/1/18 (3:52)
سلام من دانلود کردم به معناي واقعي فوق العاده است
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
نویسنده نظر : نهال نهال - 1398/9/27 (9:42)
سلام عزيز تشکر از اينکه منصفانه با کاربران برخورد کرديد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید