يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده در مورد نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي (ICC)

تحقيق-آماده-در-مورد-نقش-دادستان-در-ديوان-کيفري-بين-المللي-(ICC)
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران و کاربران ارجمند در اين لحظه براي شما يک مقاله در مورد نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي (ICC) برای دانلود قرار داديم که مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين اين فايل در فرمت فايل ورد و با قابليت ويرايش مي باشد براحتي مي توانيد متن دلخواه خود را اضافه و يا کم کنيد براي دريافت اطلاعات بيشتر متن زير را مطالعه فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=5567

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي (ICC) در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


پژوهشگران و کاربران ارجمند در اين لحظه براي شما يک مقاله در مورد نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي (ICC) برای دانلود قرار داديم که مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين اين فايل در فرمت فايل ورد و با قابليت ويرايش مي باشد براحتي مي توانيد متن دلخواه خود را اضافه و يا کم کنيد براي دريافت اطلاعات بيشتر متن زير را مطالعه فرماييد

توضيحات در مورد فايل نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي (ICC) به شرح زير مي باشد


عنوان : نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي (ICC)
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 150

متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي (ICC) به صورت زير است


چکيده:
ديوان بين المللي کيفري از جمله تلاشهاي جامعه جهاني براي استقرار صلح جهاني است که در آخرين سالهاي قرن بيستم به ثمر رسيد که البته آغاز جدي اين تلاشها به 5 دهه قبل از آن برميگردد. از مهمترين اهداف ديوان کيفري بين المللي حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسي همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسري ها، کمک به پايان بخشيدن به درگيري ها، پايان بخشيدن به دادگاههاي بين المللي موردي و موقتي، دخالت در مواردي که دستگاههاي غذايي ملي بي ميل يا ناتوان از اجراي عدالت باشند، ايجا رعب در جنايتکاران جنگي آتي مي باشد. هدف از رسيدگي هاي کيفري بين المللي همانگونه که مي دانيم مجازات مقصر و حمايت از بي گناه و قربانيان. اين امر بدين معنا است که اتهامات بايستي به صورت مفصل مورد بررسي واقع شده و قضاوت نيز بايد مبتني بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر اين نکته که نظام غذايي توسط انسان ها اداره مي شودو لذا کمال مطلق در نيل به هدف هرگز قابل دسترسي نخواهد بود در اين ميان دادستان ديوان کيفري بين المللي نيز به عنوان عضوي از اعضاء رسيدگي هاي قضايي، نقش موثري در برپايي عدالت ورسيدگي هاي بين المللي ايف مي نمايد. لذا به نظر مي آيد که در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ، نکته اي کاملا محفوظ و رعايت گرديده است اصل احترام به کرامت بشري و حقوقو اساسي متهم مي باشد که اعمال و اختيارات دادستان ديوان نيز در راستاي اين حقوق تدوين و تنقيح گرديده است.

فصل چهارم: وظايف دادستان ديوان در طول محاکمه و بعد از صدور راي
مبحث اول: نقش دادستان در جريان محاکمه
در نظام ديوان کيفري بين المللي محاکمه معمولاً با بيانات افتتاحيه دادستان آغاز مي شود که وي مطالب خود را در رابطه با عنوان اتهامي مندرج در کيفر خواست و عناصر اصلي اتهامات را تشريح کرده و چهارچوب ادعاهاي خويش را ارائه مي دهد پس از خاتمه بيانات دادستان وکلاي مدافع نيز بيانات و دفاعيات افتتاحيه خويش را ارائه مي نمايند سپس متهم حق دارد بدون اداي سوگند و با نظارت شعبه بدوي مطالبي اظهار نمايد پس از اين مرحله دادستان به ارائه پرونده و مواضع خويش مي پردازد در اداي اين وظيفه، دادستان به معرفي و استماع شهادت شهود و تقديم مدارک اقدام مي کند شهود ابتدا مستقيماً توسط دادستان مورد سوال قرار مي گيرند و سپس وکلاي مدافع به استنطاق آنان مي پردازند و آخر سر، دادستان مجدداً شهود را مورد سوال قرار مي دهد.
اصول حاکم بر موضوع و حد و حدود سوال و جواب مستقيم،‌ استنطاق از شاهد طرف مقابل و سوال جواب مجدد از شاهد خود همان اصول معمول در محاکمات بين المللي است در سوال و جواب از شاهد، دادستان و يا وکيل مدافع نبايد به راهنمايي شاهد خود بپردازند يعني سوالاتي مطرح کنند که در واقع پاسخ در آن مستتر است در حاليکه در استنطاق از شاهد طرف مقابل اين روش مقبول است (مثل اينکه بپرسند: آيا آن اتومبيل قرمز نبود؟)
طبق قواعد دادرسي ديوان کيفري بين المللي، استنطاق از شاهد طرف مقابل بايد محدود به موارد مطروحه در سوال جواب مستقيم و اعتبار شاهد باشد و هرگاه شاهد بتواند در موضوعات مربوط به ادعاي طرف سوال کننده (طرف مقابل) اداي شهادت کند محدود به موضوعات همان ادعا خواهد بود.
هر يک از طرفين حق دارند از شعبه بدوي رخصت سوال در خصوص موضوعات اضافي تقاضا کند يعني موضوعاتي که در مرحله سوال و جواب مستقيم مطرح نشده است.
قضات در هر مرحله از رسيدگي حق دارند سوالات خود را خطاب به شهود مطرح کنند. در مجموع قضات از اختيارات وسيعي در مديريت سوال و جواب از شهود برخورار مي باشند. در موارد خاص، قضات در خصوص اعتراضات احتمالي طرف مقابل نسبت به پیشنهاد دادستان يا وکيل مدافع،‌ حسب مورد، تصميم مي گيرند.
پس از اختتام ارائه پرونده توسط دادستان، قاضي متهم و وکلاي مدافع را به ثبت فهرستي از شهود خود دعوت مي کند. پس از اين مرحله، وکيل متهم بيانات افتتاحيه خود را تقديم مي کند و سپس شهود خود را به جايگاه فرا مي خواند که هر يک به ترتيبي که در قواعد مذکور در فوق بيان شد مورد سوال و جواب قرار مي گيرند و طبعاً حق دارند ادله و مدارکي تسليم کنند.
در پايان دفاعيات متهم،‌ دادستان مي تواند دلايل معارض خويش را در رد دلايل متهم ارائه کند و متهم نيز حق خواهد داشت دفاعيات خود را بر دلايل معارض دادستان تقديم کند و نهايتاً دادگاه نيز ادله مورد درخواست خود را از طرفين دريافت خواهد نمود. هرگاه ادله موردنظر دادگاه شهادت شهود خاصي باشد، شهود مدعو دادگاه ابتدا توسط قضات دادگاه مورد سوال و جواب قرار مي گيرند و بعد توسط دادستان و پس ازآن توسط وکلاي مدافع مورد استنطاق قرار مي گيرند. پس از اين مرحله قضات حق سوال و جواب مجدد از شهود را دارند و دادستان و وکلاي مدافع نيز از حق استنطاق در خصوص مورد برخوردار مي باشند.
پس از استماع شهادت کليه شهود،‌ دادستان بيانات اختتاميه خويش را ارائه مي کند وکلاي مدافع نيز بدنبال آن، بيانات اختتاميه خود را تقديم مي نمايند. در اين مرحله طرفين (دادستان، وکلاي مدافع) علاوه بر ارزيابي ادله تقديمي و ارائه خلاصه دلايل و نکات مهم خود در مسائل حکمي و موضوعي پرونده، ملزم هستند در خصوص تعيين مجازات و مسائل مختلف آن نيز نظرات خود را تقديم کنند وفق بند 2 از ماده 141 قواعد دادرسي و ادله ديوان، متهم بايد همواره از حق ارائه مطالب خود در مرحله آخر برخوردار باشد، علاوه بر اين در قواعد مذکور که با درايت خاص پيش بيني شده است. طرفين بايد موضوعات مربوط به تعيين مجازات را پيش از پايان محاکمه ولي به طور جداگانه در يک جلسه رسيدگي ديگر ارائه نمايند. در مباحث و گفتارهاي ذيل به شرح و اوليه رسيدگي ديوان در جهت تاييد اتهامات در جلسه مقدماتي و محاکمه و اختيارات دادستان در مراحل بعدي خواهيم پرداخت:
گفتار اول: بررسي اتهامات توسط شعبه مقدماتي ديوان با حضور دادستان و متهم
شخص احضار شده و يا دستگير شده بلافاصله پس از رسيدن به مقر ديوان با حضور دادستان در شعبه مقدماتي حاضر شده سپس شخص مذکور به موجب مقررات وقوانين مندرج در اساسنامه از جمله مواد 60 و 61 آن از حقوق مندرج در اساسنامه جهت دفاع از خود بهره مند خواهد بود. در اولين حضور مذکور، شعبه مقدماتي تاريخ برگزاري جلسه مقدماتي براي بررسي اتهامات با حضور دادستان را تعيين مي نمايد به دستور شعبه مقدماتي تاريخي جلسات طبق بند 7 اساسنامه آگهي مي شود.
در جهت بررسي اتهامات، شعبه مقدماتي تصميمات لازم را براي مذاکره شفاف و بي پرده بين دادستان و شخصي که در مورد وي مجوز دستگيري يا احضاريه صادر شده را اتخاذ مي نمايد لذا در خلال مذاکره صريح متهم احضار شده مي تواند از مساعدت وکيل مدافع بهره مند گردد مع الوصف تمام مدارک افشا شده بين دادستان و متهم در جلسه مقدماتي بررسي اتهام به شعبه مقدماتي تسليم مي گردد حداقل 30 روز قبل از جلسه مقدماتي بررسي اتهامات،‌ دادستان بايد شرح دقيق و مبسوطي از اتهامات وارده به متهم را به همراه فهرست مدارک که قصد ارائه در جلسه دارد به شعبه مقدماتي و متهم ارائه کند. دادستان مي تواند عنوان اتهامات داده به متهم را اصلاح نمايد ولي بايستي اين اصلاح حداقل ظرف 15 روز پيش از آغاز جلسه مقدماتي، اتهاماتي اصلاح شده و مدارک مربوط به آن را به شعبه مقدماتي و متهم ابلاغ نمايد. همچنين چنانچه دادستان قصد ارائه ادله جديدي را در جلسه مقدماتي داشته باشد اين امر نيز بايستي ظرف 15 روز پيش از تاريخ برگزاري جلسه، فهرست آن مدارک و ادله به شعبه مقدماتي و متهم تحويل و ابلاغ گردد. همچنين بالعکس،‌ در خصوص ارائه ادله جديد توسط متهم به شعبه مقدماتي و دادستان بايستي رعايت گردد.
چنانچه زمان تعيين شده براي بررسي اتهامات در شعبه مقدماتي کافي نباشد به درخواست دادستان و يا متهم از شعبه مقدماتي، تاريخ جلسه بررسي اتهامات به تعويق خواهد افتاد.
بنابراين شعبه مقدماتي به اتهامات و مدارک ارائه شده پس از انقضاي مقرر يا مهلت تمديد شده، ترتيب اثر نخواهد داد.
دادستان و متهم مي توانند لااقل 3 روز پيش ازتاريخ جلسه مقدماتي در خصوص موضوعات شکلي و ماهوي از جمله جهات مانع مسئوليت کيفري و عوامل موجهه جرم مندرج در ماده 31 اساسنامه ديوان، تائيديه کتبي به شعبه مقدماتي تسليم کنند و رو نوشتي از اين مدارک مثبته توسط شعبه مقدماتي حسب مورد به دادستان يا متهم ارسال خواهد شد. در جلسه مقدماتي در حضور شخص متهم و دادستان، در صورتي که سوال يا ايرادي در رابطه با صلاحيت يا قابليت پذيرش دعوي مطرح گردد بايستي اين در خواست يا تقاضانامه به صورت کتبي و براساس ماده 19 اساسنامه ديوان و همچنين طبق قاعده 58 قواعد و ادله دادرسي ديوان، تهيه شده و تسليم شعبه مقدماتي شود. شعبه مقدماتي مي تواند براي رسيدگي به اين موضوع يک جلسه مقدماتي ويژه تشکيل دهد و يا اينکه رسيدگي به ايراد و درخواست در خصوص تاييد صلاحيت يا قبول قابليت پذيرش موضوع را همزمان با روند عادي دادگاه مورد رسيدگي قرار دهد رونوشت درخواست يا تقاضانامه فوق براي دادستان و طرفين دعوي ارسال مي گردد تا نامبردگان پاسخ لازم را در وقت تعيين شده ارائه نمايند. در خلال جلسه بررسي صلاحيت دادستان و متهم بايد استدلال هاي خود را که در تقاضانامه عنوان نموده اند، ارائه نمايند.
گفتار دوم: بررسي و تاييد اتهامات توسط شعبه مقدماتي با حضور دادستان در غياب متهم:
در صورتي که متهم از حق حضور در جلسه بررسي اتهامات امتناع نمايد بايد در خواستي کتبي به شعبه مقدماتي تسليم نمايد سپس شعبه مقدماتي در اين خصوص رايزني خود را با دادستان و متهم انجام مي دهد شعبه مقدماتي در صورت لزوم اجازه مي دهد که متهم جلسه مقدماتي را خارج از اتاق دادگاه و از طريق فن آوري ارتباطات مثل ويدئو کنفرانس و غيره مشاهده نمايد اگر شعبه مقدماتي پس از رايزني ها با دادستان تصميم به عدم برگزاري جلسه مقدماتي براي تائيد اتهامات در غياب متهم بگيرد و متهم براي ديوان قابل دسترسي نباشد تائيد اتهامات انجام نخواهد گرفت مگر در صورتي که متهم براي ديوان قابل دسترسي شود. دادستان مي تواند در خصوص تصميم شعبه مقدماتي در اين خصوص در هر زماني تجديدنظر ودرخواست مجدد بنمايد. مع الوصف شعبه مقدماتي تمهيدات لازم را براي برگزاري جلسه مقدماتي براي تاييد اتهامات در غياب متهم با رعايت قواعد دادرسي و ادله ديوان و با انجام تغييرات لازم در آن فراهم خواهد نمود متهم مي تواند در غياب خود وکيل مدافع خود را پس از تصميم گيري شعبه مقدماتي مبني بر قبول نمايندگي توسط وکيل به ديوان تعرفه نمايد.

کاربران عزيز براي شما پيشنهاد داده مي شود تا اين تحقيق نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي (ICC) را از سایت یکتا فایل با قيمت اندک دانلود فرمایید لينک دانلود فايل دانلودی شده بعد حمایت از ما بصورت خودکار نمايش داده خواهد شد
عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي (ICC) داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود تحقيق آماده در مورد نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي (ICC) بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شهربانو نوا - 1398/1/27 (11:6)
سلام من دانلود کردم به معناي واقعي فوق العاده است
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
نویسنده نظر : پري آرمينا - 1398/6/18 (6:23)
فايل رو دانلود کردم خيلي دنبالش بودم. ممنون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید