تحقیق آماده در مورد جزوه نورو پزشکی در قالب فایل ورد

تحقیق-آماده-در-مورد-جزوه-نورو-پزشکی-در-قالب-فایل-ورد
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره جزوه نورو پزشکی برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3979

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود  تحقیق آماده در مورد جزوه نورو پزشکی در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره جزوه نورو پزشکی برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات  به شرح زیر می باشد

عنوان : جزوه نورو پزشکی
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه 
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 184

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد جزوه نورو پزشکی به صورت زیر است

سیستم عصبی در برقراری ارتباط شخص با محیط و ایجاد هماهنگی بین قسمت های مختلف بدن شخص عمل می کند. سیستم عصبی، سیستمی است که یا ارتباط شخص را با محیط برقرار می کند، و یا کل سیستم های بدنی شخص را کنترل می نماید.
سیستم عصبی را می توان به دو قسمت تقسیم نمود:
1- سیستم اعصاب مغزی- نخاعی Cerebo - spinal nerves system
2- سیستم خودکار Autonomic nerves system
سیستم اعصاب مغزی- نخاعی 
یک قسمت از سیستم عصبی است که ارتباط بین شخص با محیط را برقرار می کند.
سیستم خودکار
شامل سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک است که این سیستم دستگاه های مختلف بدن انسان را با هم هماهنگ می سازد. البته کار این سیستم، با سیستم آندوکرین توأم است. 
هر یک از دو سیستم نامبرده، خود از دو قسمت تشکیل شده اند.
سیستم اعصاب مرکزی 1. C.N.S (Centeral nerves system) 
سیستم اعصاب محیطی  2. P.N.S (Peripheral nerves system)
C.N.S
به قسمتی از سیستم عصبی گفته می شود که در داخل محفظه استخوانی جمجمه و کانال مهره ای قرار گرفته است. 
C.N.S a. Cranium  Encephalon (Brain)
b. Vertebral canal  Spinal cord           
Peripheral.N.S
قسمتی از سیستم عصبی است که از کانال مهره ای و جمجمه خارج می شود. این سیستم شامل:
P.N.S a. 12 pairs cranial nerves
b. 31 pairs spinal nerves        
c. peripheral part of A.N.S             
تذکر: peripheral part of A.N.S، قسمت هایی از سیستم خودمختار (اتونومیک) است که خارج از محافظ استخوانی (جمجمه و کانال مهره ای) قرار دارد و جزء سیستم اعصاب محیطی می باشد. مانند: گانگلیون های سمپاتیک، (سلیاک).
اعصاب مغزی (کرانیال) CRANIAL – NERVES
عصب بویایی 1. Olfactory Nerve
عصب بینایی 2. Optic Nerve
عصب مشترک محرک چشم 3. Oculomotor Nerve
عصب قرقره ای (اشتیاقی) 4. Trochlear Nerve
عصب سه قلو 5. Trigeminal Nerve
عصب دورکننده کره چشم  6. Abdocent Nerve
عصب چهره ای (صورتی)  7. Facial Nerve
عصب شنوایی- تعادلی  8. Vestibulo Cochlear Nerve
عصب زبانی- حلقی  9. Glosso Pharyngeal Nerve
عصب واگ (مبهم)  10. Vagus Nerve
عصب شوکی یا عصب فرعی  11. Accessory Nerve
عصب زیرزبانی 12. Hypoglossal Nerve 
قسمتی از این 12 زوج اعصاب مغزی که در داخل جمجمه هستند، جزء اعصاب مرکزی محسوب می شوند. قسمتی از این اعصاب که از جمجمه خارج می شوند، جزء‌ قسمت محیطی سیستم عصبی می باشند. 
اعصاب نخاعی (اسپینال)‌ شامل 31 زوج اعصاب می باشد که شامل:
1. Cervical  8   C1 – C8
2. Thoracic  12   T1 – T12 or D1 – D12 (D: Dorsal)
3. Lumbar  5   L1 – L5
4. Sacral  5   S1 – S5
5. Coccygeal  1   C.N

نکته: اعصاب نخاعی دربدن تشکیل شبکه های مختلفی می دهد که عبارتنداز:
شبکه گردنی C1 – C4
شبکه بازویی T1 و C5 – C8
اعصاب بین دنده ای T1 – T12 
شبکه کمری L1 – L4
شبکه ساکرال: قسمتی از S4 و S1 – S3 و L5 و L4
شبکه کوکسیژئال: C و S5 و S4
جنین شناسی سیستم عصبی مرکزی
این سیستم از لایه اکتودرم جنینی مشتق می شود. در حدود هفته سوم جنینی، سیستم عصبی مرکزی از ضخیم شدن لایه اکتودرم به وجود می آید. این عمل به این صورت است که اکتودرمی که روی زایده نوتوکورد را می پوشاند، شروع به ضخیم شدن می کند و صفحه عصبی( Neural Plate )را ایجاد می کند. 
سلول هایی که در قسمت مرکزی صفحه عصبی هستند رشد کمتری دارد، در حالی که سلول های واقع در دو طرف صفحه عصبی رشد بیشتری را دارا هستند. بنابراین با پیشرفت رشد دو لبه صفحه عصبی برجسته می شود و چین عصبی. (NeuralFold)  ایجاد می گرددهنگامی که از صفحه و چین عصبی برش عرضی داشته باشیمدر وسط یک ناودان دیده می شود که ناودان عصبی( Neural Groove) نام دارد. با ادامه رشد صفحه عصبی دو لبه آن بهم متصل می شود و در نتیجه یک لوله سرتاسری تحت عنوان«لوله عصبی ایجاد می شود. 
روی لبه چین عصبی سلول هایی مستقرند که سلول های ستیغ عصبی( Neural Crest Cell) نامیده می شوند. هنگامی که لوله عصبی تشکیل شد، این سلول ها به مزودرم زیرینش مهاجرت می کنند و بعداً این سلول ها قسمت های مهم سیستم عصبی را ایجاد می کنند. این سلول ها را به طور اختصار، N.C.C می نامند. 
عناصری که از سلولهای ستیغ عصبی مشتق می شوند، عبارتند از:
گانگلیون نخاعی1. Spinal Ganglion 
گانگلیون حسی اعصاب مغزی2. Cranial sensory ganglion 
ملانوسیت ها3. Melanocytes 
سلول های کرومافینی بخش مرکزی آدرنال4. Choromaffin Cell 
5. Autonomic N.S.G 
گانگلیون های سیستم خودمختار مانند گانگلیون های زنجیره سمپاتیک
سلول شوان، که در سیستم اعصاب محیطی میلین سازی می کند.6. Schwan Cell
سلول های عاج ساز. 7. Odontoblast Cell
استخوانچه های گوش8. Otic ossicles 
9. Aortico – Pulmonary Septum
لوله عصبی فوق دارای یک مجرای مرکزی است که به طور موقت توسط دو سوراخ به داخل کیسه آمنیون باز می شود. یکی از این سوراخ ها در قسمت سری قرار دارد که یا نوروپورقدامی (Cranial Neuropore) نام دارد. 
سوراخ دیگری که در قسمت دمی قرار دارد نوروپورخلفی( Caudal Neuropore) نامیده می شود. نوروپورقدامی در روز 25 زندگی جنینی بسته می شودو نوروپورخلفی در روز 27 زندگی جنینی مسدود می گردد و ارتباط لوله عصبی با کیسه آمنیون قطع می شود. 
اگر به طور پاتولوژیک نوروپورقدامی بسته نشود عارضه آنانسفالی و اگر نوروپورخلفی بسته نشود عارضه مهره شکافدار ( Spina Bifida) پدید می آید. همان طوری که گفته شد، لوله عصبی دارای یک قسمت سری و یک قسمت دمی است. ابتدا در قسمت سری آن سه حباب مغزی ایجاد می شود ولی قسمت دمی آن تغییر شکل نمی یابد و در تشکیل نخاع شرکت می کند. 
سه حباب مغزی از جلو به عقب عبارتنداز:
حباب مغزی قدامی 1. Prosencephalon
حباب مغزی میانی2. Mid Brian or Mesencephalon 
حباب مغزی خلفی3. Rhomboncephalon or Hind Brain 
علت اینکه حباب سوم بدین نام خوانده می شود این است که عناصر مشتق شده از Rhombon Cephalon بعداً در اطراف حوزه لوزی شکل بطن چهارم مغزی قرار می گیرند.
PROSENCEPHALON:این حباب به دوحباب زیر تمایز می یابد.
نیمکره های مغزی و روابط آنها را ایجاد می کند. a. Telen Cephalon
 b. Dien Cephalon
عناصر اطراف بطن سوم مثل تالاموس، اپی تالاموس، متاتالاموس، ساب تالاموس وهیپوتالاموس را ایجاد می کند.
MESENCEPHALON
هیچ تغییری نمی کند، بعداً برجستگی های چهارگانه و پایه های مغزی را ایجاد می کند.
RHOMBONCEPHALONاین حباب به دو حباب زیر تمایز می یابد.
پل مغزی و مخچه را ایجاد می کند. a. Meten Cephalon 
بصل ا النخاع را ایجاد می کند. b. Myelen Cephalon
بنابراین قسمت سری لوله عصبینه یتا دارای 5 حباب مغزی است:
چون رشد مغز از رشد جمجمه بیشتر است، بنابراین برای اینکه مغز داخل حفره کرانیوم قرار گیرد باید خمیدگی هایی پیدا کند. اولین خمیدگی بین نخاع و Rhomboncephalon ایجاد می شود که نهایتاً بین نخاع و بصل النخاع قرار می گیرد و خمیدگی گردنی Cervical Flexure))نامیده می شود. خمیدگی دیگری بین Rhombon.C و Mesen.C وجود دارد که نهایتاً بین پل و مغز میانی قرار می گیرد و خمیدگی سری (Cephalic Flexure) نامیده می شود. یک خمیدگی دیگر وجود دارد که خمیدگی پلی نام دارد که بین Meten.C و Myelen.C, نهایتاً بین پل و بصل النخاع قرار می گیرد 
در لوله عصبی اولیه یک مجرای مرکزی وجود دارد که قطر آن در تمام قسمت ها یکسان است. با تشکیل حباب های مغزی، مجرای مرکزی نیز در بعضی قسمت ها حجیم می شود و ایجاد بطن های مغزی را می کند. 
این مجرا در نخاع و قسمت تحتانی بصل النخاع ثابت باقی می ماند. در Rhombon.C بطن چهارم را ایجاد می کند. (بطن چهارم در جلو و بالا توسط پل و در جلو و پایین توسط بصل النخاع و در عقب توسط مخچه محدود می شود.) این مجرا در Mesen Cephalon ثابت می ماند و قنات سیلویوس و در Dien.C مجرای مرکزی بطن سوم را می سازد. بطن سوم و چهارم مغزی توسط مجرایی به نام قنات سیلویوس بهم متصلند. پس قنات سیلویوس در Mid Brain قرار دارد.

و ... برای مطالعه کامل فایل را دانلود فرمایید
عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد جزوه نورو  پزشکی داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید 

برای دریافت ( تحقیق آماده در مورد جزوه نورو پزشکی در قالب فایل ورد ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شاهين پيمانه - 1398/8/5 (2:51)
ممنون از محصول خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : مشکين‌دخت پژهان - 1398/5/12 (6:39)
سلام تشکر ميکنم از سايت خوبتون که اين فايل را قرار داديد دانلود کردم بسيار خوبه
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید