پروژه متره و برآورد سازه بتني 1.5طبقه بصورت کامل

پروژه-متره-و-برآورد-سازه-بتني-1.5طبقه-بصورت-کامل
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروزه براي شما کاربران عزير يک پروژه متره و برآورد سازه بتني 1.5طبقه بصورت کامل شامل طبقه همکف ،طبقه اول و خرپشته را آماده دانلود قرار داده ايم

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=9661

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پروژه متره و برآورد سازه بتني 1.5طبقه بصورت کامل شامل طبقه همکف ،طبقه اول و خرپشته


امروزه براي شما کاربران عزير يک پروژه متره و برآورد سازه بتني 1.5طبقه بصورت کامل شامل طبقه همکف ،طبقه اول و خرپشته را آماده دانلود قرار داده ايم

ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن : ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻮع ﺳﺎزه : اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺘﻨﯽ
ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ( ﻃﺒﻘﻪ )ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ +ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ +ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ 1,5: ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ اﺳﻘﺮار : ﻫﻤﺪان
1395/03/1 ﻣﺎه /زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد 5 : زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﺎه9 : ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺎه ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز2:ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ (1395 : ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ اﺑﻨﯿﻪ رﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺳﺎل
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺒﺪأ
ﺳﯿﻤﺎن : 100 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي آﻫﻦ آﻻت 400 : ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي 60 : آﺟﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻬﺎي ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي 60 : ﺷﻦ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي 50 : ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﻨﮓ : 120 ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺨﻠﻮط رودﺧﺎﻧﻪ اي : 40 ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي

اين پروژه داراي فايل هاي اکسل محاسباتي و نقشه cad مي باشد که در داخل فايلي که دانلود خواهيد کرد قرار داده شده است
برای دریافت ( پروژه متره و برآورد سازه بتني 1.5طبقه بصورت کامل ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مژگان منيژه - 1398/3/22 (3:25)
تبريک عرض ميکنم خدمت استاد دستتون درد نکنه فايل را دانلود کردم بسيار عالي و کامل
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : شهپر شوکا - 1398/1/1 (3:15)
سلام استاد خدا خيرتون بده مهندس عزيز واقعا لازم داشتم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید