دانلود پک مجموعه کتاب هاي مديريت پرستاري بصورت کامل

دانلود-پک-مجموعه-کتاب-هاي-مديريت-پرستاري-بصورت-کامل
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
در اين پست براي شما کاربران رشته پرستاري يک مجموعه کامل از کتاب هاي مديريت پرستاري را آماده دانلود قرار داده ايم که در فرمت فايل پاورپوينت مي باشد

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3946

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پک مجموعه کتاب هاي مديريت پرستاري بصورت کامل

در اين پست براي شما کاربران رشته پرستاري يک مجموعه کامل از کتاب هاي مديريت پرستاري را آماده دانلود قرار داده ايم که در فرمت فايل پاورپوينت مي باشد

كارشناس ارشد آموزش مديريت پرستاري

خداوند بزرگترين مدير و مدبر جهان است(سوره سجده آ يه5)
جلسه اول
پيشينه تفكر درزمينه مديريت
هماهنگ سازي منا بع انساني ومادي تقريبا از ابتد اي تاريخ مورد تو جه انسان بو ده است.
هدف‌هاي آموزشي

در پايان اين فصل شما مي‌توانيد:
سابقه مديريت را در تمدن‌هاي گذشته دريابيد.
مكاتب و نظريه‌هاي مديريتي را بشناسيد.
مزايا و معايب مكاتب و نظريه‌هاي مديريتي را برشماريد.
مكاتب و نظريه‌هاي مديريتي را با هم مقايسه نمائيد. 
سو مريان در 5000 سال پيش از ميلاد 
تا كيد بر حفظ سو ابق به مثا به فن كنترل
(با يگا ني)
مصريان در 4000 سال پيش از ميلاد
اهتما م به امور طر احي ،بر نامه ريزي ،ساز ما ندهي ، وكنترل در سا خت اهرا م ثلا ثه
تشخيص ضرورت و اهميت بر خورد منصفا نه وصاد قا نه در مديريت و استفاد ه از مصا حبه براي روان د رما ني
استفاد ه از عد م تمركز در سازما ند هي 
تشخيص ضرورت استفا ده از تقا ضاي مكتو ب براي كا ركنان و بكار گيري نيرو ها و مشاوران ستا دي
يو نا نيان 350 سال قبل از ميلا د 
گزنفون : تشخيص اينكه مد يريت يك هنر مستقل است
ابدا ع روشهاي علمي براي ا نجا م امور
خصا يص رهبري،نظا م تر فيع در سازمان اداري 
 استفا ده از موسيقي برا ي تنظيم فواصل زماني انجا م كار هاي سخت و تكراري
ارسطو:فرمان دادن از يك سو و فرمان بردن از سوي ديگر نه تنها ضروري بلكه سو د مند است.

ايرا نيان در 400 سال قبل از ميلاد
كو رش:تشخيص ضرورت تو جه به روا بط انسا ني
 و مطا لعه حر كت سنجي ،طراحي جا و مكان و مديريت مواد
زر تشت مخا لف رو شهاي حكو متي قبلي بود
زر تشت :رهبران را به رعا يت قا نون و عدا لت تو صيه مي كرد
هند كوتي ليا 325 سال قبل از ميلاد مسيح
تشخيص نياز به علم وهنر كشور داري
كتا بهاي در ز مينه اداره امور
چين در 4000 سال قبل از ميلاد مسيح
حكو مت را وديعه الهي 
در همسان كردن كار ها
شبكه هاي منظمي برا ي ارتبا ط
كنفو سيوس :دولت بر پايه صداقت
انتخاب ما موران حكو متي از آزمون هاي سخت 
تشخيص ضرورت ساز ماندهي ، برنا مه ريزي،هدا يت و كنترل در مديريت
تشخيص اصل تخصص گرا ئي
ديوار بزرگ 1500 مايلي در چين
مكتب ها و نظريه ها در مديريت
مكتب مديريت سنتي يا تجر بي-1traditional school of management
مكتب مديريت علمي-2scientific school of management
مكتب مديريت كلا سيك-3classic school of management
مكتب مديريت نئو كلا سيك-4neoclassic school of management
مكتب مديريت رفتار گرائي-5behavioral school of management

مكتب ها و نظريه ها در مد ير يت
مكتب مديريت سيستم هاي اجتماعي-6social systems school of
مكتب مد يريت بر اساس تصميم گيري-7decision school of 
مكتب مديريت كمي-8 quantitative school of
مكتب مد يريت سيستم-9systems school of
-10Work flow school ofمكتب مديريت جريان كار


جزييات فايل دانلود بصورت زير است

فرمت فايل بصورت پاورپوينت

ليست اين مجموعه
1-پيشينه تفكر در مديريت داراي 34 اسلايد
2-مديريت چيست داراي 29 اسلايد
3- برنامه ريزي داراي 49 اسلايد
4- سازمان و سازمان‌دهي داراي 60 اسلايد
5-حل مشکل و تصميم گيري داراي 61 اسلايد
6-ارزشيابي عملکرد داراي 44 اسلايد
7-هماهنگي داراي 74 اسلايد
8-انگيزش داراي 90 اسلايد
9- ارتباطات داراي 52 اسلايد
10- برنامه ريزي نيروي انساني داراي 126 اسلايد
11- آموزش کارکنان داراي 64 اسلايد
12- قوانين و مقررات داراي 54 اسلايد
13- گزارش نويسي داراي 81 اسلايد
14-مديريت بحران داراي 60 اسلايد
15- مديريت اسلامي داراي 41 اسلايد

براي شما کاربر عزيز پيشنهاد دانلود داده مي شود

برای دریافت ( دانلود پک مجموعه کتاب هاي مديريت پرستاري بصورت کامل ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : آرمينا مهرداد - 1398/7/8 (8:58)
سلام و خسته نباشيد درود بر مهندس ممنون از سايت خوبتون دانلود کردم مثل هميشه عالي هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : کيومرث شهربانو - 1398/3/10 (3:16)
فايل رو دانلود کردم خيلي دنبالش بودم. ممنون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید