يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده در مورد کارآموزي تعميرات برق در پتروشيمي

تحقيق-آماده-در-مورد-کارآموزي-تعميرات-برق-در-پتروشيمي
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران و کاربران ارجمند در اين لحظه براي شما يک مقاله در مورد کارآموزي تعميرات برق در پتروشيمي برای دانلود قرار داديم که مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين اين فايل در فرمت فايل پاورپوينت و با قابليت ويرايش مي باشد براحتي مي توانيد متن دلخواه خود را اضافه و يا کم کنيد براي دريافت اطلاعات بيشتر متن زير را مطالعه فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=5803

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد کارآموزي تعميرات برق در پتروشيمي در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


پژوهشگران و کاربران ارجمند در اين لحظه براي شما يک مقاله در مورد کارآموزي تعميرات برق در پتروشيمي برای دانلود قرار داديم که مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين اين فايل در فرمت فايل پاورپوينت و با قابليت ويرايش مي باشد براحتي مي توانيد متن دلخواه خود را اضافه و يا کم کنيد براي دريافت اطلاعات بيشتر متن زير را مطالعه فرماييد

توضيحات در مورد فايل کارآموزي تعميرات برق در پتروشيمي به شرح زير مي باشد


عنوان : کارآموزي تعميرات برق در پتروشيمي
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 44


متن کوتاه انتخاب شده از داخل کارآموزي تعميرات برق در پتروشيمي به صورت زير است


فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
تاريخچه
موقعيت جغرافيايي و فرصت ها
مشخصات کلي
محصولات و کاربرد آنها
ساختار سازماني
نمودار کارکنان رسمي
نمودار کارکنان پيمانکاري
تأمين کنندگان خوراک
فرآيند توليد
شرح فرآيند
طرح هاي توسعه
فصل دوم ارزیابی بخش های مرتبط با رشته ی علمی کارآموز
موقعيت کاري رشته برق در اين شرکت
بررسي شرح وظايف
امور جاري در دست اقدام
برنامه هاي آينده محل کاراموزي
تکنيک هاي استفاده شده در مجتمع
فصل سوم آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات
SUB STAION A
SUB STATION B
SUBSTATION C
روتين دوره اي ترانس هاي قدرت
روتين دوره اي سيستم ارت
رفع عيب از کابل مربوط به ٣٥٠١ – HE
روتين دوره اي باطري هاي SUB C
رفع عيب از سيستم HEAT RACING
انجام ٩٢٠٨ – TSR
روتين دوره اي ديزل ژنراتور
رفع اشکال از A ٤٠٠٤ PM–
روتين A مربوط به الکتروموتورهاي واحد PX
بازنگري و تکميل بانک خازني در مجتمع
استاندارد ١٠٣٦ IEEE
نحوه حفاظت
جمع بندي
نمايي از اجراي طرح جديد بانک خاذني
اتصال کوتاه درسيم پيچ استاتور A-PM
نمايي از پتروشيمي برزويه

مقدمه
امروزه صنعت پتروشيمي و محصولات مشتق از ان به عنوان يکي از صنايع اساسي و مادر به طور مستقيم و غير مسـتقيم در زندگي ما انسانها نقش اساسي را ايفا ميکند. نياز به سوخت و محصولات پي وي سي و دارويي و غيره از ضرورت هاي حيـات در اين زمان ميباشد که اهميت ايـن صـنعت را بـيش از پـيش نشـان ميدهـد وبـه ايـن دليـل تعميـرات و نگهـداري از تجهيـزات و دستگاههاي مربوطه نقش بسزايي در روند بهبود و کيفيت و استمرار اين صنعت دارد.
بنابراين واحد برنامه ريزي تعميرات در هر پتروشيمي نقش کليدي ومحوري را جهت بهبود و سلامت تجهيزات ايفا ميکند.
عمده کارهاي واحد تعميرات برق به سه محور اساسي تقسيم ميشود:
١- کارهاي اضطراري که به هنگام ضرورت سلامت تجهيز و يا نياز بهره بردار بايد انجام گردد
٢ -روتين هاي دوره اي که با هماهنگي واحد برنامه ريزي تعميرات انجام ميشود.
روتين A تجهيزات معمولا بررسي ظاهري وچک عملکرد صحيح دستگاه را شامل ميشود که به صورت ماهيانه و يا سه مـاه يکبـار انجام ميگردد و روتين B تجهيزات را که بايد ازطرف بهره بردار بايد مجوز اخذ شده و دستگاه در اختيار تعميـرات قـرار گيـرد تـا کليه کارهاي تعميراتي روي ان انجام گيرد و روتين C در هنگام اشکالات اساسي در سيستم ويا به هنگـام SHUT DOWN انجام مي پذيرد.
٣- انجام کارهاي اصلاحي و بهبود کيفيت سيستم و تهيه متريال مناسب و نواقصات سيستم.
لذا بران شدم که شمه اي از فعاليت هاي انجام شده در اين گروه را به عنوان گزارش کاراموزي ارايه کنم کـه اميـد اسـت مقبـول واقع گردد.
در پايان سخن، از زحمات پرسنل شرکت پتروشيمي نوري (برزويه)، بخصوص آقاي مهندس صفرپور سرپرست بخش تعميرات برق که در تهيه اين گزارش با راهنماييهايشان اينجانب را ياري نموده اند، قدرداني نمايم و آرزوي موفقيت و بهروزي براي تمـامي کارکنان وکارگران زحمتکش اين مجموعه را دارم. همچنين از جناب آقاي مهندس پرويزي که در منصب استاد راهنما در تهيه اين گزارش ياري نمودند، مراتب سپاس را بجا آورم.

فصل اول
آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تاريخچه
شرکت پتروشيمي نوري به عنوان بزرگترين مجتمع پتروشيمي توليد کننده مـواد آروماتيک در جهان با ٨٠٠ ميليون دلار سرمايه گذاري ارزي و ريالي و با ظرفيت 5/4 ميليون تن انواع محصولات و با ايجاد اشتغال براي حدود ١٠٠٠ نفر، از جمله طرح هاي استراتژيک برنامه پنجساله سوم (١٣٨٤-١٣٨٠) شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران مي باشد. اين شرکت به عنوان مجري طرح آروماتيک چهارم در تاريخ 25/١١/77 تحت شماره ١٤٨٠٦٨در اداره ثبت شرکت ها ثبت گرديد. قرارداد اين طرح جهت تأمين فاينانس، خريد ليسانس، مهندسي اصولي، مهندسي تفصيلي و خريد تجهيزات و ماشين آلات در تاريخ 12/٠٣/79 بين شرکت پتروشيمي نوري وکنسرسيوم شرکت هاي تويو (ژاپن)، سازه (ايران)، ال جي (کره جنوبي) منعقدگرديد. فعاليت هاي ساختمان و نصب طرح از ابتداي سال ١٣٨٢ آغاز و عمليات پيش راه اندازي و راه اندازي مجتمع طي سال ١٣٨٥ انجام گرديد.
اين مجتمع در تيرماه ١٣٨٦ به طور رسمي توسط رئيس جمهورکشورمان و رئيس جمهور ونزوئلا افتتاح گرديد.
پتروشيمي نوري با عملکرد مالي حدود ٣ ميليارد دلار در سال ١٣٩٠ بزرگترين صادر کننده محصولات پتروشيمي در کشور است که حدود ٢٠ درصد ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. اين شرکت يکي از تأمين کنندگان عمده بنزين و گازوئيل کشور در شرايط بحراني و تحريم بوده و مي باشد. با توجه به راهبردهاي کلان شرکت ملي صنايع پتروشيمي در راستاي اصل ٤٤ قانون اساسي، شرکت پتروشيمي نوري به عنوان يکي از شرکت هاي هلدينگ خليج فارس در اين مجموعه قرار گرفت.

موقعيت جغرافيايي و فرصت ها:
مجتمــع پتروشــيمي نــوري در زمينــي بــه مســاحت ٦١ هکتــار درمنطقــه ويــژه اقتصــادي انــرژي پــارس جنــوبي واقــع در بندر عسلويه به فاصله ٢٨٠ کيلومتري از مرکز استان بوشهر در حاشيه شمالي خليج فارس قرار دارد.
ســهولت دسترســي بــه خــوراک، ســوخت و ســرويس هــاي جــانبي، اســتفاده از امکانــات جــاد اي و شــبکه حمــل و نقــل دريــايي، اســتفاده از قــوانين منــاطق آزاد تجــاري، فرودگــاه بــين المللــي خلــيج فــارس از جملــه فرصــت هــا در تأســيس اين مجتمع مي باشد.
دفتر مرکزي شرکت در محل مجتمع واقع در فاز يک طرح هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي قرار دارد.

مشخصات کلي:
ليسانس واحدهاي فرآيندي: اکسنس فرانسه (Axens)، کروپ اوده آلمان (CoropUnde) و توري ژاپن (Toray)
پيمانکار مهندسي اصولي، تفصيلي و خريد: کنسرسيوم: تويو (ژاپن)، سازه (ايران)، ال جي (کره جنوبي)
تجهيزات: وزن کـل تجهيزات ايـن مجتمع بالغ بر ١٠٠ هزار تن مـي باشد که ٢٠ درصد ايـن تجهيزات ساخـت سازندگـان داخـل کشور است.
ساختمان و نصب: با مشارکت شرکت هاي جهان پارس، کيسون، تهران جنوب، ماشين سازي اراک و ساختمان هاي صنعتي ايران صورت پذيرفته و ١٠٠ درصد کار توسط نيروهاي ايراني انجام شده است.
عمليات خاکبرداري: ٧ ميليون متر مکعب
حجم بتن ريزي: ١١٠ هزار متر مکعب
لوله کشي: ١.١٥٠٠.٠٠ اينچ - قطر
وزن تجهيزات سبک تا فوق سنگين: ٤٣ هزار تن
کابل کشي برق و ابزار دقيق: ١.٨٥٠ کيلومتر
نصب يکي از بزرگترين برج هاي صنعتي يک تکه دنيا با ارتفاع ١١٤ متر و وزن ٧٣٨ تن
ساخت بزرگترين مخازن کروي ايران (با قطر 2/26 متر و ظرفيت ٩.٥٠٠ متر مکعب)
اشتغال زائي در زمان نصب و ساختمان و پيش راه اندازي: به ميزان ٥٠٠.٠٠٠.٠٠نفر ساعت، که در اوج عمليات اجرايي، روزانه در حدود ٤٥٠٠ نفر به کار اشتغال داشته اند.

محصولات و کاربرد آنها:
محصولات اصلي مجتمع پتروشيمي نوري در توليد پلي استرها، الياف مصنوعي، رنگ ها، رزيــن ها، بطري هاي يکبار مصرف، تهيه نايلون، ترکيبات دارويي، سموم دفع آفات، حلال هاي صنعتي و... کاربرد دارند.
محصولات فرعي مجتمع نيز به عنوان يکي از مهم ترين خوراک هاي واحد الفين و همچنين قابل استفاده در صنايع پالايشگاهي مي باشند.

کاربران عزيز براي شما پيشنهاد داده مي شود تا اين کارآموزي تعميرات برق در پتروشيمي را از سایت یکتا فایل با قيمت اندک دانلود فرمایید لينک دانلود فايل دانلودی شده بعد حمایت از ما بصورت خودکار نمايش داده خواهد شد
عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد کارآموزي تعميرات برق در پتروشيمي داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود تحقيق آماده در مورد کارآموزي تعميرات برق در پتروشيمي بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مونا پريچهر - 1398/6/11 (6:45)
باسلام خدمت دوستان و مديريت سايت ضمن تشکر از شما بابت فعاليت هاي شما در همه زمينه ها فايل رو دانلود کردم عالي هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : شايا مهرداد - 1398/2/12 (5:47)
سلام ممنون، واقعا کاربرديه.
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
نویسنده نظر : مهديس مهبد - 1398/9/24 (7:8)
با سلام و سپاس فراوان از اينکه دانش خود را بصورت رايگان نشر ميدهيد خيلي سپاسگذار م دوره خوب با مطالب کاربردي بود متشکرم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
نویسنده نظر : مزدک کيوان - 1398/8/28 (7:22)
سلام وقت بخير بسيار خوب و زيبا
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید