يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

کارآموزي مونتاژ پرايد

کارآموزي-مونتاژ-پرايد
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد مونتاژ پرايدمي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه يکتا فايل خريداري فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=4237

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود کارآموزي مونتاژ پرايد در قالب قالب فايل ورد با قابليت ويراش


دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد مونتاژ پرايدمي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

سيستم پرداخت يکتا فايل به صورتي است که بعد حمایت از ما بلافاصله لينک دانلود فايل دانلودی شده نمايش داده مي شود که در اين صورت مي توانيد با خيال راحت فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

توضيحات در مورد فايل دانلودی شده به شرح زير مي باشد


عنوان : کارآموزي مونتاژ پرايد
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 57

متن کوتاه انتخاب شده از داخل کارآموزي مونتاژ پرايد به صورت زير است


ايستگاه 1 : ايستگاه نوار سقفي
کد کارگر مشغول به کار : A
مراحل اصلي فعاليت :
325 ـ TP : پاک نمودن شيار مخصوص نوار سمت چپ توسط مايع پاک کننده و زدن ماستيک
001ـ TP : چسباندن زه سمت چپ و زدن چسب کاغذي به دو سر زه سقف به منظور ثابت نگهداشتن آن .
326 ـ TP : پاک نمودن شيار مخصوص نوار سقف سمت راست توسط مايع پاک کننده و زدن ماستيک .
290 ـ TP : چسباندن زه سمت راست و زدن چسب کاغذي به دو سر زه سقف به منظور ثابت نگهداشتن آن .
زمان استاندارد براي نصب قطعات :
قطعات مورد نياز در اين ايستگاه :
1.زه هاي مشکي رنگ
2.ماستيک « مشکي رنگ » براي چسباندن زه روي سقف

1 ـ زدن ماستيک به شيار(01)1 ـ چسباندن زه و زدن چسب کاغذي

ايستگاه 2 : دياق سپر و محل لوله سوخت
کد کارگر مشغول به کار : OG
مراحل اصلي فعاليت :
003 ـ TP : درگير نمودن مجموعه لوله ترمز و نيز بين به زير بدنه و جا زدن بست پلاستيکي و ثابت کردن لوله ترمز چرخ سمت چپ از مجموعه لوله هاي زيراتاق به سمت مذکور در محدوده روي شاسي عقب .
015 ـ TP : نصب پايه کناري سپر عقب همراه خار مربوطه آن توسط چند عدد پيچ سمت راست و چپ .
034 ـ ISI : ثابت کردن مجموعه لوله هاي سوخت و ترمز زير اتاق در قسمت انتهاي اتاق توسط بست هاي پلاستيکي و قرار دادن لوله ترمز چرخ عقب راست به داخل براکت نگهدارنده لوله
010 ـ TP : نصب دو عدد درپوش داخل آستر گلگير عقب و يک عدد درپوش زير سپر عقب سمت راست .
583 ـ TSI : جا زدن سر شيلنگ لاستيکي مجموعه برگشت بنزين به سر لوله مربوط به برگشت بنزين موجود روي مجموعه لوله هاي ترمز و بنزين اصلي .
قطعات مورد نياز در اين ايستگاه :
1.لوله سوخت
2.خارهاي زير گلگير
3.بست هاي پلاستيکي
4.پايه هاي فلزي سپر عقب
5.درپوش براي زير گلگير
6.پيچ
2 ـ محل سوخت لوله

ايستگاه 2 : نصب لوله سوخت
کد کارگر مشغول به کار : GO
مراحل اصلي فعاليت :
854 ـ TP : جا زدن 5 عدد خار خاکستري داخل گلگير و يک عدد براي گوشه پاييني گل پخش کن جلو سمت راست .
364 ـ TP : نصب يک عدد درپوش چهار گوش روي ستون جلو راست .
284 ـ TP : نصب گل پخش کن زير چران جلو توسط خارهاي مربوطه .
006 ـ TP : بستن پيچ هاي مجموعه لوله ترمز از داخل محفظه موتور .
175 ـ TP : نصب لوله ترمز و بنزين به زير شاسي توسط 4 پيچ .
قطعات مورد نياز در اين ايستگاه :
1.5 عدد خار خاکستري بر روي نصب گل پخش کن و زير گلگير
2.گل پخش کن مشکي رنگها براي جلو
3.بست مخصوص و پيچ باي نصب لوله سوخت
4.درپوش مشکي رنگ چهار گوش

3 ـ نصب لوله سوخت

ايستگاه 4 : لوله سه قلو
کد کارگر مشغول به کار : OH
مراحل اصلي فعاليت :
012 ـ TP : جا زدن چهار عدد خار خاکستري داخل گلگير و يک عدد براي گوشه پاييني گل پخش کن جلو سمت چپ .
189 ـ TP : نصب دو عدد درپوش داخل گلگير سمت چپ .
021 ـ TP : نصب دو عدد بست مشکي رنگ نگهدارنده سيم کشي زير است گلگير جلو سمت چپ داخل محفظه چرخ .
815 ـ TP : نصب براکت وسط منبع شيشه شور توسط دو عدد پيچ به زير آستر گلگير سمت چپ .
016 ـ TP : نصب مجموعه لوله برگشت بنزين توسط 3 عدد پيچ در قسمت عقب به زير شاسي .
قطعات مورد نياز در اين ايستگاه :
1.4 عدد خار مشکي رنگ براي گل پخش کن و زير گلگير .
2.براکت فلزي براي منبع شيشه شور .
3.بست مخصوص مشکي رنگ براي نصب سيم کشي زير آستر جلو سمت چپ .
4.پيچ و بست مخصوص براي نصب مجموعه لوله برگشت بنزين .

4 ـ نصب مجموعه برگشت بنزين

ايستگاه 4 : کابل ترمز دستي ـ عايق حرارت گير
کد کارگر مشغول به کار : HO
مراحل اصلي فعاليت :
016 ـ TP : نصب عايق حرارت گير اگزوز توسط 3 عدد پيچ .
017 ـ TP : عبور دادن کابل ترمز دستي از زير به داخل اتاق و ثابت کردن آن به زير بدنه .
013 ـ TP : مونتاژ قلاب اگزوز و نصب آن زير اتاق توسط دو عدد پيچ و قرار دادن حلقه هاي لاستيکي مربوط.
631 ـ TP : اتصال عايق حرارت گير دوم براي خودروهاي CNG.
قطعات مورد نياز در اين ايستگاه :
1.سيني حرارتي
2.کابل ترمز دستي
3.بست اگزوز

5 ـ نصب عايق حرارت گير اگزوز

ايستگاه 4 : جعبه فرمان
کد کارگر مشغول به کار : OG
مراحل اصلي فعاليت :
284 ـ TP : نصب گل پخش کن زير چرخ جلو توسط خارهاي مربوط به سمت چپ .
008 ـ TP : نصب مجموعه جعبه فرمان « ابتدا درگير کردن پيچ ها و سپس محکم کردن آنها ».
020 ـ TP : نصب سه عدد خار نگهدارنده لوله هاي ترمز چپ و راست چرخ هاي جلو در محفظه موتور شامل دو عدد در سيني جلويي و يک عدد روي آستر گلگير چپ .
قطعات مورد نياز در اين ايستگاه :
1.گل پخش کن مشکي رنگ
2.سه عدد خار نگهدارنده لوله هاي ترمز
3.مجموعه جعبه فرمان

6 و (06)6 ـ جعبه فرمان

ايستگاه 5 : پرايمر
کد کارگر مشغول به کار : OF
مراحل اصلي فعاليت :
294 ـ TP : زدن پرايمر مشکي رنگ به کادر شيشه عقب توسط قلم مو
149 ـ TP : زدن پرايمر مشکي رنگ به کادر شيشه جلو توسط قلم مو
048 ـ TP : عبور شيلنگ شيشه شور از سوراخ درب موتور و قرار دادن در موقعيت مناسب روي گلگير جلو راست و نصب نازل به روي درب موتور .
078 ـ TP : نصب خارهاي ميل درب موتور و نصب ميله نگهدارندة درب موتور بر روي آنها
قطعات مورد نياز در اين ايستگاه :
1.مادة پرايمر مشکي
2.رنگ شيلنگ آبپاش
3.ميله نگهدارنده درب موتور
4.نازل آبپاش

7 ـ زدن پرايمر مشکي رنگ 01) 7 ـ عبور شيلنگ شيشه شور از سوراخ درب موتور

ايستگاه 5 : سه راهي ترمز
کد کارگر مشغول به کار : FO
مراحل اصلي فعاليت :
067 ـ TP : بستن موقت لوله هاي ترمز و چرخ هاي عقب به شير سه راهي ترمز و بستن مجموعه به ديواره محفظة موتور .
068 ـ TP : محکم کردن چهار لوله مرتبط به شير سه راهي ترمز مربوط به چرخ هاي عقب و جلو روي ديواره محفظه موتور .
196 ـ TP : جا زدن گرد گيرهاي دور لوله گاز کولر داخل محفظه موتور روي سيني جلو پا .
??? ـ TP : گذاشتن مجموعه کولر روي کانواير و جدا کردن گردگيرهاي دور لوله از مجموعه .
قطعات مورد نياز در اين ايستگاه :
1.سه راهي ترمز
2.گردگيرهاي مخصوص مشکي رنگ براي سيني جلو پا
3.مجموعه کولر

9 ـ سه راهي ترمز

ايستگاه 5 : گردگير کف
کد کارگر مشغول به کار : HO
مراحل اصلي فعاليت :
023 ـ TP : جا زدن خارهاي مشترک نگهدارنده سيم کشي عقب و کابل قفل باز کن درب باک و درب صندوق عقب به تعداد 7 عدد روي تراورس طولي سمت چپ پايين .
002 ـ TP : نصب 9 عدد درپوش سيني کف و جلوي پا قسمت پايين و يک عدد زير صندلي عقب ، دو عدد درپوش کوچک در قسمت جلو وسط و درپوش هاي تراورس طولي در رکاب درب دو طرف اتاق .
188 ـ TP : نصب درپوش هاي سيني جلو پا قسمت بالا داخل اتاق .
229 ـ TP : نصب درپوش هاي زير صندلي عقب سمت چپ و راست .
قطعات مورد نياز در اين ايستگاه :
1.خارهاي سيم صندوق عقب
2.9 عدد درپوش مشکي رنگ ريز براي کف اتاق

10 ـ 9 عدد گردگير سيني کف

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد کارآموزي مونتاژ پرايد داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود کارآموزي مونتاژ پرايد بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

بررسي-موانع-بکارگيري-اطلاعات-حسابداري-کافي-بر-تصميم-گيري-از-ديدگاه-مديران-بانک-تجارت-استان-چهارمحال-و-بختياريبررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري

دانلود - Download

توضیحات بیشتر