يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

کارآموزی رشته برق مخابرات

کارآموزی-رشته-برق-مخابرات
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره کارآموزی رشته برق مخابرات برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=8522

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده در مورد کارآموزی رشته برق مخابرات در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره کارآموزی رشته برق مخابرات برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات به شرح زیر می باشد


عنوان : کارآموزی رشته برق مخابرات
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 46

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد کارآموزی رشته برق مخابرات به صورت زیر است


تنظیم و برنامه ریزی

جامپر 3 JP کنار2 IC رادروضعیت PROG قراردهید ، بابرداشتن گوشی بیپ بلند وبه همراه آن1 LED شروع به چشمک زدن می کند ، دراین حالت تلفن دروضعیت برنامه ریزی می باشد . درپایان هرتنظیم با یک بیپ بلند تلفن به حالت توقف می رود وباهربار قطع ووصل دومجدد آماده برنامه ریزی می شود . درپایان جامپر رادروضعیت نرمال قراردهید.

(00 #) : درصورت بروز هرگونه بهم ریختگی دربرنامه ریزی واشکال کد 00 # راوارد کنید.مقادیر پیش تنظیم وارد می شود که شامل تنظیمات زیر می شود:

1.دیبانس صفحه کلید mS 5.
2.دیبانس سکه mS 5.
3.دیبانس سیگنال . 90ms . 16KHz
4.تنظیمات سکه + آفست 010.
5.زمان قطع خط برای گرفتن خط آزاد mS 2000.
6.طول بیپ کلیدها mS 10.
7.زمان انتظار برای وارد کردن سکه Sec 10.
8.زمان انتظار برای وارد کردن شماره تلفن Sec 10.
9.زمان انتظار برای وارد کردن آخرین رقم Sec 10.
10.تعداد ارقام مجاز 8.
11.زمان مکالمه رایگان Sec 180.
12.زمان انتظار برای دریافت اولین سیگنال KHz 16 برای شروع مکالمه Sec 30.
13.زمان انتظار رسیدن سیگنال KHz 16 بعدی Sec 190.
14.زمان مکالمه درسرویس دبیت کارت Min 30.
15.زمان مکالمه شهری Sec 180.
16.زمان باز بودن دریچه الکتریکی دریافت سکه بعد ازگذشت دوثانیه ms 10.
17.گرفتن سکه پس ازاتمام زمان ده ثانیه خداحافظی ، غیر فعال می شود.
18.محدود کردن زمان مکالمه شهری عادی ، غیرفعال می شود.
19.شماره گیر تن پس ازدریافت سیگنال 16KHZ فعال می شود .
20.دهنی تلفن قبل ازرسیدن سیگنال KHz 16بسته است.
21.مکالمه رایگان فعال می شود.
22.مکالمه ازطریق سرویس دبیت کارت ، فعال می شود.
23.قطع کن گوشی درحالت شماره گیری ، فعال می شود.
24.محدود کردن زمان مکالمه ازطریق دبیت کارت ،غیر فعال می شود.
25 . کلیدهای # و* فعال می شود.
26 . برنامه ریزی، مجاز می شود.
27 . شماره های سرویس های رایگان 110 و115و118و125وهمینطور شماره سرویس دبیت کارتر132 وارد حافظه میشوند.

(01#): عمل کرد مشابه بالا، بجز تنظیم حس کننده ی سکه، حتما سکه باید در جلوی حس کننده ی سکه موجود باشد.

(00nnn): زمان قطع و وصل خط برای گرفتن خط آزاد در زمان برداشتن گوشی تلفن، مقدار nnn بر حسب یک دهم میلی ثانیه، مقدار از 000 تا 255.
مثال: برای قطع خط در حدود دو ثانیه، کد 00 و به دنبال آن مقدار 020 را وارد کنید (00-020).
(01nnn): زمان انتظار برای وارد کردن سکه بعد از برداشتن گوشی، مقدار nnn بر حسب ثانیه می باشد. مقدار از 000تا 255 ثانیه.
مثال: برای انتظار حدود ده ثانیه، کد 01 و به دنبال آن مقدار 010 را وارد کنید (01-010).
(02nnn): زمان انتظار برای وارد کردن شماره تلفن بعد از انداختن سکه در تلفن، مقدار nnn بر حسب ثانیه می باشد.مقدار از 000 تا 255 ثانیه.
مثال: برای انتظار حدود ده ثانیه، کد 02 و به دنبال آن مقدار 010 را وارد کنید(02-010).
(03nnn): زمان انتظار برای ادامه ی وارد کردن شماره ی تلفن در حالت شماره گیری، مقدار nnn بر حسب ثانیه می باشد.مقدار از 000 تا 255 ثانیه.
مثال: برای انتظار حدود ده ثانیه، کد 03 و به دنبال آن مقدار 010 راوارد کنید(03-010).
(04nnn): تنظیم تعداد مجاز ارقام شماره تلفن، مقدار nnn بر حسب تعداد ارقام می باشد، مقدار از 000 تا 255.
مثال: برای محدود کردن شماره ها به هشت رقم، کد 04 و به دنبال آن مقدار 008 را وارد کنید(04-008).
(05nnn): زمان مکالمه ی رایگان با سرویس ها و یا شماره های لیست رایگان تلفن، برحسب ده ثانیه می باشد. از 000تا 255 ضربدر ده ثانیه.
مثال: برای مکالمه حدود صدو هشتاد ثانیه، کد 05 و به دنبال آن مقدار 018 را وارد کنید(05-018).
(06nnn): زمان انتظار برای رسیدن اولین سیگنال 16KHz برای شروع مکالمه، مقدار nnn بر حسب ثانیه می باشد. مقدار از 000 تا 255 ثانیه.
مثال: برای انتظار حدود سی ثانیه، کد 06 و به دنبال آن مقدار 030 را وارد کنید(06-030).
(07nnn): زمان بین دو سیگنال 16KHz، مقدار nnn بر حسب ثانیه می باشد. مقدار از 000 تا 255 ثانیه.
مثال: برای انتظار حدود صدو هشتاد ثانیه (سه دقیقه) کد 07 و به دنبال آن مقدار 180 را وارد کنید(07-180).
(08nnn): زمان مکالمه با سرویس دبیت کارت، مقدار nnn بر حسب دقیقه می باشد. مقدار از 000 تا 255 ثانیه.
مثال: برای مکالمه حدود سی دقیقه، کد 08 و به دنبال آن مقدار 030 را وارد کنید(08-030).
(09nnn): زمان مکالمه ی شهری، مقدار nnn بر حسب ده ثانیه می باشد. مقدار از 000 تا 255 ضربدر ده ثانیه.
مثال: برای مکالمه ی صدو هشتاد ثانیه(سه دقیقه)، کد 09 و به دنبال آن مقدار 018 را وارد کنید(09-018).

((فعال و غیر فعال کردن برخی از خصو صیات تلفن))

مقدار n در زیر صفر ویا یک می باشد. 0 = غیر فعال 1 = فعال.
(10 n) فعال و غیر فعال کردن، گرفتن سکه بعد از اتمام زمان مکالمه ی شهری و یا دریافت سیگنال 16KHz و اجازه ی ادامه ی مکالمه تا اتمام زمان مکالمه ی شهری و یا دریافت سیگنال 16KHz بعدی و ادامه ی آن با دریافت مجدد سکه و...
(11 n) فعال و غیر فعال کردن، استفاده از تایمر مکالمه ی شهری.
(12 n) فعال و غیر فعال کردن، شماره گیر تن بعد از دریافت اولین سیگنال 16KHz (تاثیری در غیر فعال کردن شماره گیر تن در سرویس دبیت کارت ندارد).
(13 n) فعال و غیر فعال کردن، قطع کن دهنی تلفن قبل از دریافت اولین سیگنال 16KHz.
(14 n) فعال و غیر فعال کردن، مکالمه ی رایگان.
(15 n) فعال و غیر فعال کردن، استفاده از سرویس دبیت کارت.
(16 n) فعال و غیر فعال کردن، قطع کن گوشی تلفن در زمان شماره گیری (XMUTE).
(17 n) فعال و غیر فعال کردن، تایمر مکالمه از طریق سرویس دبیت کارت.
(20 n) فعال و غیر فعال کردن، کلید.
(21 n) فعال و غیر فعال کردن، کلید #.
(22 n) فعال و غیر فعال کردن، حالت برنامه ریزی.
(توجه ! : در صورت غيرفعال شدن حالت برنامه ريزى ، فقط از طريق اداره بشتيبانى فنى , قابل برگشت به حالت اوليه است.)
(23 n): فعال وغيرفعال كردن ، حالت رايگان بودن سكه (تايمر شهرى می تواند فعال ومكانيسم كامل می تواند جدا شود.)
(24 n): فعال وغيرفعال كردن ، انتظار براى دريافت سيگنال KHZ 16 براى شروع مكا لمه از طريق سرويس دبيت كارت (پيش تنظيم : 1=انتظار براى دريافت سيگنال .)
(25 n): فعال وغيرفعال كردن ، انتظار برای دريافت سيگنال 16KHZ براى شروع مكا لمه از طريق سرويس رايگان (پيش تنظيم : 1=انتظار براى دريافت سيگنال).
(26n): فعال وغيرفعال كردن ، تايمر (07NNN) انتظار براى دريافت سيگنال 16KHZ بعدى در حالت مكالمه غير از رايگان ودبيت كارت (0=بدون استفاده از تايمر انتظار براى دريافت سيگنال).
(توجه :بعداز هر گونه تنظيم اگر از كدهاى 00# ويا01# استفاده كنيد تمام تنظيم های موردنظر را از ابتدا انجام دهيد ، براى تنظيم برد حس كننده سكه از كد *استفاده كنيد. )

تلفن سکه ای تکتا

طرح قدیم

مدار تلفن سکه ای تکتا طرح قدیم:
این نوع تلفن ها قابلیت گرفتن صفر (تلفن بین شهری) را ندارند.همچنین علیرغم تلفن های کارتی که دارای مدار تغذیه ی جدا می باشند برای تغذیه از ولتاژ خط تلفن استفاده می کنند.به همین دلیل در فواصل طولانی (بیش از 15 Km) به علت افت ولتاژ تغذیه به خوبی کار نمی کنند.

قسمت های مختلف تلفن سکه ای تکتا:
1.مدار مکانیزم (سکه یاب یا برد سینی).
2.مدار چاپی که شامل سه قسمت: 1 ) مدار تغذیه 2 ) مدار مکالمه 3 ) مدار 16KHz می باشد.
3.مدار شماره گیر .

مدار چاپی:
این مدار در شکل (3) نشان داده شده است.قسمت بالای مدار شامل مدار مکالمه قسمت وسط مدار 16KHz و قسمت پایین مدار تغذیه می باشد.
در این مدار DZ 2 یک زنر 10 V است که ولتاژ 5.5 V را به POT 2 اعمال می کند.
در مدار تغذیه سه OP Amp دیده می شود . 1 "LM339" OP Amp دارای پایه های 9,8 یک مقایسه کننده بوه که ولتاژ 5.5 , 6.5 V را مقایسه کرده خروجی را که همواره مقداری منفی است به OP Amp 2 که یک معکوس کننده است اعمال می کند.این معکوس کننده ولتاژ low را به high تبدیل می کند، که این عمل باعث شارژ خازن C18 شده و بنابراین پایه ی 10)) OP Amp 3 را high می کند.پایه ی دیگر آن تا قبل از افتادن سکه با ولتاژ 6.5 V تغذیه می شود.
POT 3 که در شکل دیده می شود ولتاژ 3.5 یا 3.2 V را تنظیم می کند.
در این صورت با high شدن خروجی OP Amp 3 رله تحریک شده و باعث برقراری مسیر مکالمه می شود.
تا قبل از افتادن سکه خروجی OP Amp 3 ، low می باشد اما پس از افتادن آن ولتاژ 6.5 V پایه ی 11 به 2V تبدیل می گردد ، خروجی OP Amp ، high می شود و در نتیجه رله تحریک شده و مسیر مکالمه برقرار می شود. پس از شماره گیری با برداشتن گوشی توسط فرد مقابل ، بقیه ی کار مربوط به مدار 16KHz می شود که از طرف مرکز اعمال می گردد.
مدار مکالمه دارای یک فیلتر میان گذر(T2) و یک فیلتر میان نگذر(T1) است. حضور فیلتر میان نگذر به این دلیل است که فرکانس 16KHz در محدوده ی شنوایی انسان قرار دارد و فیلتر میان گذر برای انتقال سیگنال 16KHz به مدار 16KHz می باشد.
مدار 16KHz شامل یک پتانسیومتر 1K می باشد که با یک اتصال فیدبک مانند به IC1-B باعث تقویت سیگنال 16KHz می گردد. IC1-A دوباره سیگنال را فیلتر کرده تا 16KHz را به دست آورد. IC1-C نیز مانند یک تقویت کننده عمل می کند.

شکل (2) که مربوط به مدار سکه یاب است برای تشخیص وارد شدن سکه به مدار به کار می رود که تغییر خروجی آن به مدار چاپی اعمال می گردد. TR1 و فیلتر یک اسیلاتور را تشکیل می دهند که خروجی آن 455KHz است. TR2 نیز یک تقویت کننده ی جریان است.
طبقه ی بعدی پل وستون می باشد و طبقه ی اخر یک تقویت کننده ی ولتاژ است.زمانی که سکه در مدار نیست ولتاژ آن 6.5 V و زمانی که سکه در مدار قرار دارد ولتاژ آن 2.5 V خواهد بود.

و ... برای دیدن بقیه مطالب فایل را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد کارآموزی رشته برق مخابرات داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید
برای دانلود کارآموزی رشته برق مخابرات بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

تگ های مطلب

کارآموزی ,

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید