يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

کتاب انفورماتيک پزشکي

کتاب-انفورماتيک-پزشکي
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
در اين لحظه براي دانشجويان پزشکي يک کتاب باارزش انفورماتيک پزشکي را براي دانلود قرار داديم اميدواريم مورد رضايت شما عزيزان واقع شده باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=9112

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود کتاب انفورماتيک پزشکي


در اين لحظه براي دانشجويان پزشکي يک کتاب باارزش انفورماتيک پزشکي را براي دانلود قرار داديم اميدواريم مورد رضايت شما عزيزان واقع شده باشد

انفورماتيک پزشکي چيست؟


محدوده عملکرد انفورماتيک پزشکي از اشتراك محدودهانفورماتيكو محدودهپزشكيتعيين ميگردد. اولي روش كار را و دومي زمينه تحقيقات را تعيين ميکند.
تعاريف انفورماتيك:
1)علم انفورماتيک پزشکي عبارتست از علم استفاده از ابزارهاي تحليلي-سيستمي جهتتوسعه روشها )الگاريتمها( براي مديريت، كنترل فرآيند، تصميم گيري، و تحليل علميداده هاي پزشکي.
2)انفورماتيک پزشکي مشتمل است بر جنبه هاي تئوري و عملي "پردازش اطلاعات"،
"ارتباطات"، بر مبناي تجربيات و داده هاي حاصل از فرآيندهاي پزشکي و بهداشت.
انفورماتيک پزشکي چيست؟
انفورماتيک پزشکي از دو جنبه قابل توجه است اول به عنوان يک علم )Science ( و دوم به عنوان يک هنر، حرفه و مهارت )Skill Art(.به عنوان يک علم، فرضيه ها و تئوريهاي خود را داراست كه توسط
تجربيات و مدلهاي كامپيوتري قابل بررسي و ارزيابي اند . به عنوانيک مهارت لازم مي آيد كه سيستمهاي پردازشگر كامپيوتري ساختهشود و عملا به كار گرفته شود.
انفورماتيک پزشکي چيست؟
در انفورماتيک پزشکي با استفاده از يافته هاي علمي و تحقيقاتي روز،روشها و سيستمهائي جهت اخذ، پردازش و تفسير داده هاي بيمارطراحي و ارائه ميشود.
ابزار اصلي=كامپيوتر
انفورماتيک پزشکي با جنبه هاي مختلف پزشکي و سلامتي در ارتباط است.
اين محدوده: از پرونده هاي كامپيوتري بيمار گرفته تا پردازش تصاوير پزشکي، و
از كمکهاي اوليه گرفته تا بيمارستانها و مراكز بهداشتي-درماني منطقه اي همهرا شامل مي شود.
يکي از مسائل مطرح در انفورماتيک پزشکي )در زمينه توسعه روشها و سيستمها(
اين است كه تجربيات حاصل در يک زمينه تخصصي پزشکي چگونه قابل انتقالبه زمينه هاي ديگر است.
تاريخچه
•1940-1950: فان نيومان و مورگرتسن بنيادهاي اساسي تئوري تصميمگيري را بنا نهادند.
•1950-1970: اين علم براي اولين بار در فرانسه عنوان گرديد.
•1970-1980: سيستمهاي اطلاعات باليني در مقياس بزرگ از جملهسيستمهاي اطلاعاتي بيمارستاني و سيستمهاي الکترونيکي مداركپزشکي در موسسات پيشگام دانشگاهي شروع به ظاهر شدن نمودند.
•1980-1994: تاسيس و رشد انجمن انفورماتيک پزشکي امريکا بصورتيک سازمان حرفه اي با 3000-4000 عضو.
1995 تا به امروز:
•توسعه نرم افزارهاي گسترده مبتني بر شبکه ها مانند سيستمهاياطلاعات باليني سرويس گيرنده-سرويس دهنده.
•بکارگيري گسترده برنامه هاي باليني مبتني بر ميکروكامپيوترهاتوسط بيمارستانها و كلينيکهاي متوسط تا بزرگ.
•رشد انفجاري برنامه هاي مبتني بر اينترنت و وب.
اهداف علم انفورماتيک پزشکي
•بهبود مراقبت از بيمار
•كاهش هزينه هاي مراقبت پزشکي ارائه راههاي موثرتر جهت كسب،تسهيم و استفاده از اطلاعات بيماران.
•ارائه دسترسي راحت تر و به موقع به خدمات مراقبت بهداشتي.
•كاهش خطاهاي پزشکي به علت كمبود دانش و اطلاعات
•آموزش بهتر پزشکان و بيماران
•كسب همه اطلاعات در مورد وضعيت سلامت بيماران
کاربرد فناوري اطلاعات در پزشکي
•Hospital information system
•Healthcare information system
•Health information system
•Electronic patient record
•Artificial intelligence
•Image processing
•Telemedicine
زيرساختهاي انفورماتيک پزشکي
زيرساخت امنيتيزيرساخت تجاريزيرساخت حقوقيزيرساخت اجتماعي و فرهنگيزيرساخت استانداردسازي

و ... براي مطالعه کامل فايل کتاب انفورماتيک پزشکي را دانلود فرماييد

فرمت فايل دانلود ورد doc و کتاب الکترونيک pdf مي باشد که هر دو در داخل فايلي که دانلود خواهيد کرد قرار داده شده است

براي شما دانشجويان عزيز پيشنهاد دانلود داده مي شود در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد کتاب انفورماتيک پزشکي داشتید از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد
برای دانلود کتاب انفورماتيک پزشکي بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید