امتیاز 3.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

گزارش آماده درباره آزمايشگاه آلي ايزومريزاسيون

توضیحات کوتاه

امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک گزارش آماده درباره آزمايشگاه آلي ايزومريزاسيون آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید

گزارش آماده درباره آزمايشگاه آلي ايزومريزاسيون

توضیحات

دانلود گزارش آماده درباره آزمايشگاه آلي ايزومريزاسيون در قالب فايل ورد با قابليت ويرايش

امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک گزارش آماده درباره آزمايشگاه آلي ايزومريزاسيون آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

جزييات فايلي که دانلود خواهيد کرد بصورت زير مي باشد

عنوان : آزمايشگاه آلي ايزومريزاسيون
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود: دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 24

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل به صورت زير است

فهرست مطالب

فصل اول (تئوري آزمايش)
تعريف
ريشه لغوي
ايزومري ساختماني
ايزومري فضايي
فصل دوم (روش آزمايش )
شرح آزمايش
فصل سوم (نتايج و محاسبات)
نكات ونتايج
واكنش
بررسي خطاها
فصل چهارم(مواد مورد استفاده و خواص فيزيكي آنها)
موادمورد استفاده و خواص فيزيكي آن ها
منابع

ريشه لغوي
واژه ايزومري اولين بار به توسط برزليوس (J.J.Berzelius) براي معرفي ترکيبات شيميايي گوناگون داراي ترکيب درصد عناصر يکسان ، به عبارت ديگر تناسبهاي نسبي يکسان عناصر سازنده ، مورد استفاده واقع شد. اين احتمال که يکساني ترکيب درصد عناصر سازنده بتواند دلالت بر وجود دو يا چند ماده به عنوان ايزومرهاي يکديگر نمايد، از تئوري ساختمانهاي آلي مشتق شده است. در حالت کلي ، مي‌توان ايزومرها را به دو نوع ايزومري ساختماني و ايزومري فضايي تقسيم‌ بندي نمود. که هر کدام از اين ايزومرها داراي انواع مختلف مي‌باشند.
ايزومري ساختماني
ايزومري ساختماني بوسيله ترکيباتي که در فضاي کوئورديناسيون خود ليگاندهاي متفاوتي دارند نمايش داده مي‌شود. و انوع زيرا را در بر مي‌گيرد:
ايزومري يونش
دراين نوع ايزومري ، يون يا يونهايي که در يک ايزومر درکره کوئورديناسيون خارجي قرار دارند ، در ايزومر ديگر در نقش ليگاند در کره کوئورديناسيون داخلي وارد مي ‌شود و در ترکيبهايي که آنيون در ساختار داخلي و خارجي کره کوئورديناسيون شرکت دارد مشاهده مي ‌شود .
Pt (NH3)3Cl) I ? (Pt (NH3)3I) Cl)
ايزومري هيدراته شدن
مولکول آب در ترکيب کوئورديناسيون ممکن است مستقيماً با فلز پيوند داشته باشد يا در کره کوئورديناسيون خارجي به عنوان آب تبلور شرکت کند. ترکيبهايي که بر اساس اين تفاوت دسته بندي مي‌شوند ، ايزومرهاي هيدرات (هيدراتاسيون) ناميده مي‌شوند و داراي خواص فيزيکي و شيميايي متفاوتي هستند.
CO (NH3)3(H2O)2 Cl ? (CO (NH3)3(H2O) Cl Br) Br.H2O
ايزومري کوئورديناسيون
در ترکيبات يوني که هم کاتيون و هم آنيون آنها کمپلکس مشاهده مي ‌شود و تفاوت آنها در توزيع ليگاندها اطراف اتمهاي مرکزي است. اين دو ايزومر در اثر تعويض ليگاندها اتم مرکزي بوجود مي ‌آيد.

Cu (NH3)4 PtCl4 ? Pt (NH3)4 CuCl4 ? Pt (NH3)3Cl Cu (NH3) Cl3
ايزومري اتصال
اين ايزومرها به خانواده ‌هاي متفاوتي از ترکيبات آلي مربوط مي ‌شوند که تنها فرمولهاي مولکولي مشابه دارند. بطورمثال الکل C2H5OH اترCH3OCH3 با هم ايزومر گروه عاملي هستند . در ترکيبهايي ديده مي ‌شود که يک يا چند ليگاند داراي دو اتم کوئورديناسيون دهنده باشند ، براي مثال يون نيتريک NO-2 مي ‌تواند از طريق يک اتم اکسيژن يا از طريق اتم نيتروژن کوئورديناسيون بدهد.
زرد ((NH3)5CO(NO2)) Cl2 و قرمز NH3)5-CO-ONO) Cl2 ))
ايزومري فضايي
شامل ايزومري هندسي و نوري مي ‌باشد.
ايزومري هندسي

ترکيبات وقتي ايزومرهاي فضايي يکديگرند که در فضاي کوئورديناسيون خود ليگاندها يا گروههاي يکسان داشته باشند ولي نحوه آرايش آنها در فضا متفاوت باشد. يک نوع اين ايزومر فضايي ، ايزومر هندسي ، يا ايزومري سيس- ترانس است. درآلکن ها ، وقتي گروه هاي مشابه در يک طرف پيوند دوگانه باشند ، ايزومر سيس و اگر در دو طرف پيوند دوگانه باشند ، ايزومر ترانس است. اگر دو گروه مشابه به يک کربن آلکن متصل باشد ، ايزومري سيس و ترانس وجود ندارد . اما اگر گروه هاي مختلف به کربن هاي پيوند دوگانه متصل باشند ، ايزومر هندسي ديده‌ مي‌شود.
اگر در آلکن ها ، فقط يک اتم هيدروژن و سه عامل جانشيني ديگر داشته باشيم ، به جاي سيس و ترانس از سيستم Z و E استفاده مي ‌کنيم. روي کربن متصل به پيوند دوگانه دو گروه وجود دارد يکي از اين دو گروه بر ديگري ارجحيت دارد. آن گروه را مشخص مي ‌کنيم. مشخص کردن آن ها به عدد اتمي عنصر متصل به کربن بستگي دارد که هر چه بيشتر باشد ، ارجحيت بيشتري دارد. در مورد ترکيبات کوئورديناسيون ، اين نوع ايزومري در اثر اشغال موقعيت ‌هاي مختلف در اطراف اتم مرکزي توسط ليگاند به وجود مي ‌آيد و در گونه ‌هاي مسطح مربعي و هشت وجهي اهميت بيشتري دارد . براي مثال در ايزومر سيس- دي کلرو دي آمين پلاتين (II) اتم‌ هاي کلر روي گوشه ‌هاي مجاور مربع (در امتداد يک ضلع) واقع شده‌اند ، درحاليکه در ايزومر ترانس ، اتم هاي کلر گوشه‌هاي مقابل دور امتداد را اشغال مي‌کنند. مثلا براي دو فرمول گسترده فضايي مي ‌توان نوشت.
ايزومري نوري
نوع ديگر ايزومر فضايي ، ايزومر نوري است. پاره اي از مولكول ها و يون ها در دو شكل كه قابل انطباق بر يكديگر نيستند و رابطه آن ها مانند دست چپ و راست است وجود دارند و از چنان مولكول ها ويون ها به عنوان نامتقارن ياد مي شود و اين ايزومر ها را انانتيومر ( تصوير آينه اي ) مي نامند. اين ايزومرها داراي خواص فيزيكي يكسان مي باشند و تنها تفاوت آنها تأثير بر نور قطبيده شده است.
اين نوع ايزومري در مولكول هاي كايرال وجود دارد. اگر دو تركيب از هر لحاظ با هم مشابه باشند بر يكديگر منطبق مي شوند. در حاليكه يك مولكول كايرال ممكن است داراي ايزومر فضايي باشد كه بر تصوير آينه اش منطبق نيست ( انانتيومر) .
تفاوت چنين ايزومر هايي مانند اختلاف دست چپ وراست است. ايزومر راست گردان نور قطبيده شده را به راست و ايزومر چپ گردان آن را به چپ مي چرخاند. مخلوط مساوي از دو ايزومر را راسميك مر نامند كه اثري بر نور قطبيده شده ندارد.

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد آزمايشگاه آلي ايزومريزاسيون داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد

نظرات (1)

1 دیدگاه برای گزارش آماده درباره آزمايشگاه آلي ايزومريزاسيون

 1. نمره 3 از 5

  آریانا شورانگیز (دانلود کننده فایل)

  تشکر واقعا بروز هستید

  • پشتیبانی وبسایت

   سلام
   نظر لطف شماست

راهنمای دانلود کردن :

برای دیدن لینک دانلود باید هزینه آن را پرداخت کنید این فایل برای ما اعم از طراحي و بهينه سازي همچین نگه دارای در اینترنت دارای هزینه ای می باشد بر این لحاظ برای دیدن لینک دانلود باید هزینه اندکی برای حمایت از ما پرداخت کنید قیمت فایل در مقابل ارزش فایلی که دانلود خواهید کرد ناچیز می باشد

1.لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
2.همچنین در پنل کاربری شما نیز بصورت خودکار قرار می گیرد

راهنمایی باز کردن فایل دانلود شده

1.فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از آخرین نسخه نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

2.چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

3.فایل های قرار داده شده بدون پسورد می باشند

گزارش مشکلات در مورد سایت

1.کاربران عزیز برای ارایه خدمات بهتر لطفا پیشنهاداد و مشکلاتی که در سایت مشاهده می کنید برای ما اطلاع دهید این نظرات و پیشنهادات شما عزیزان است که هر روز می توانیم خدمات بهتری را ارایه دهیم پس لطفا هر مشکلی که مربوط به سایت می باشد به ما از طریق پشتیبانی اطلاع دهید با تشکر از همراهی شما عزیزان. برای ارتباط با ما اینجا کلیک کنید

ads
ads