آرشیو برچسب های: تكنولوژي

تكنولوژي اطلاعاتي و توسعه ملي در كشورهاي جهان سوم

طراحی سایت

تكنولوژي اطلاعاتي و توسعه ملي در كشورهاي جهان سوم مسئله انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، مقوله پيچيده اي است كه هم از نظر علمي و هم از جنبه ابعاد فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، سالهاست ، نه فقط كشورهاي در حال توسعه ؛ بلكه بسياري از مجامع پژوهشي غرب و سازمانهاي […]