آرشیو برچسب های: شبکه مجازی

Virtual Network Computing

طراحی سایت

VNC (Virtual Network Computing ) کاربرد VNC – Client.Server به عنوان يک سيستم راه دور بين سرور و client بکار مي رود که مي توانيد سرور را بروي Unix ، Linux ، Windows يا هر سطح ديگر اجرا کنيد . تقاضاي client  با برنامه و وجود کاربران log on  در طرف سرور به آن دسترسي […]