آرشیو برچسب های: کامپیورت

انسان و كامپيوتر

طراحی سایت

انسان و كامپيوتر (انسان ها از كامپيوترها باهوش ترند. چرا چنين گفته مي‌شود؟) كامپيوترها هرگز قادر به اين كار به طور مطلوب نيستند. شايد بهتر است بگوييم آن‌هاموجودات منطقي اي هستند و تنها اعمال منطقي را به خوبي انجام مي دهند. هدف هوش مصنوعي را مي توان در اين جمله خلاصه كرد كه مي خواهد […]